Training Wizards – NLP Accelerator (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2016-1-RO01-KA104-023583

Parteneri:

Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din :

Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și organizație de trimitere

Societatea comercială Economic Confort S.R.L.–organizație de trimitere

Asociatia IQ Level –organizație de trimitere

4emes Consultores Associados Lda – organizație de primire și furnizor de formare

Perioada de implementare: septembrie 2016 – august 2017

Buget total: 26 000 euro

Obiectivele proiectului sunt:

  • îmbunătățirea nivelului de competențe ale formatorilor și îndrumătorilor de practică prin introducerea elementelor NLP în activitatea de formare, în vederea motivării, stimulării și încurajării cursanților, a schimbării atitudinii acestora față de educație, muncă, societate.
  • cooperarea transnațională în vederea obținerii de cunoștințe noi privind cele mai moderne tehnici de predare/evaluare/elaborare documente și asigurarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorul de formare portughez.