Step-by-step in business

Proiect Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

 

Numărul contractului: POSDRU/176/3.1/S/150524

Parteneri:

Solicitant: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania

Partener 1: R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L.

Partener 2: Asociația Respiro

Partener 3: Fundaţia Centrul De Resurse Pentru Educaţie Şi Formare Profesională CREFOP

Perioada de implementare: februarie 2015-decembrie 2015

Buget total: 8536825,25 le

Buget R4- Consultanță și Formare Profesională S.R.L.: 2417239,25 lei

Obiectivul general:

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a 400 de persoane peste 18 ani care doresc să iniţieze o activitate independenţa, în special persoane între 18-25 de ani, înmatriculate în sistemul de învăţământ superior, prin consiliere, orientare, formare profesională, asistenţă pre şi post înfiinţare a 40 de firme în regiunile Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti-Ilfov şi crearea a minim 80 de noi locuri de muncă.

 

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi abilităţilor antreprenoriale a 400 depersoane din GT prin servicii integrate de consiliere, orientare profesională, sprijin pentru iniţierea afacerilor, formare profesională, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu.
  2. Dezvoltarea şi consolidarea noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc) prin deschiderea a 40 de firme care vor activă în aceste domenii, în conformitate cu Direcţiile de politică industrială din Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.
  3. Crearea a 40 de firme şi a minim 80 de locuri de muncă (ce vor fi menţinute cel puţin 6 luni după închiderea proiectului), în Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia prin acordarea ajutorului de minimis, în urmă unui concurs de idei de afaceri.
  4. Dezvoltarea şi consolidarea spiritului antreprenorial pentru cele 40 de persoane ce vor iniţia câte o afacere, prin organizarea unei vizite de studiu la antreprenori din Portugalia şi prin promovarea noilor idei de afaceri în cadrul conferinţelor de prezentare publică, workshop-ului, prin publicarea şi distribuirea catalogului de prezentare a firmelor nou înfiinţate şi prin metode de promovare online.
  5. Dezvoltarea activităţii Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea Bucureşti-Ilfov şi înfiinţarea şi dezvoltarea a două noi Centre de Sprijin pentru Iniţierea Afacerilor, unul în Regiunea Sud-Vest Oltenia, iar celălalt în regiunea Bucureşti – Ilfov, prin consultanţă specifică oferită beneficiarilor (400 de persoane din GT).

 

Activitățile proiectului:

A1. Managementul proiectului

A2. Informarea şi publicitatea proiectului

A3.1. Selecţia şi consiliere grupului ţintă

A3.2. Sprijin, asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu

A4.1. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

A4.2. Evaluarea participanţilor la programul de formare în domeniul antreprenoriatului

A5.1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de idei de afaceri

A5.2. Acordarea, monitorizarea şi raportarea ajutoarelor de minimis

A6. Activităţi inovatoare interregionale şi transnaţionale

 

Rezultatele proiectului:

A2. Informarea și publicitatea proiectului

1 conferință de lansare a proiectului cu 100 de persoane participante, 1 conferință de închidere a proiectului cu 100 de persoane participante, 1 plan de informare și publicitate, 1 web-site proiect, 2 campanii de informare grup țintă (câte 1 campanie / regiune de implementare), 2 conferințe de prezentare a firmelor înființate pe proiect (câte 1 conferință/regiune de implementare), 1 conferință de diseminare a rezultatelor firmelor înfiintate pe proiect, 1 catalog de prezentare firme înființate în proiect, 1 workshop de 2 zile pentru antreprenorii firmele create pe proiect sau pe alte proiecte similare, materiale de informare și publicitate produse, 3 comunicate de presă.

A3. Activități integrate cuprinzând selecție, consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor, activități de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor și a ocupării pe cont propriu

400 de persoane înscrise în grupul țintă, 1 metodologie de consiliere, 1 raport final de consiliere, 400 persoane consiliate

2 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor înființate (1 centru în București și 1 centru în Craiova), 1 centru de sprijin pentru inițierea afacerilor dezvoltat (în București), 1 metodologie de implementare a activităților integrate de sprijin – asistență – post-asistență pentru inițierea afacerilor, 1 raport de implementare a activităților de sprijin pentru inițierea afacerilor, 1 raport de implementare a activităților de asistență și post-asistență

A4. Furnizarea programului de formare în domeniul antreprenoriatului

Cel puțin 16 serii de curs Competențe antreprenoriale, 1 set de materiale de curs, 400 de persoane participante la formare

1 raport final de formare/partener

A5. Dezvoltarea schemelor de ajutoare și stimulente pentru a sprijini demararea activităților unei afaceri, antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu

1 Metodologie de organizare a concursului de idei de afaceri, 40 de planuri de afaceri selectate

40 de ajutoare minimis acordate, monitorizare și raportate

A6. Activități inovatoare interregionale și transnaționale

1 platforma step-by-step în business pentru antreprenori, 1 vizită de studiu în Portugalia pentru 40 de antreprenori care au înființat firme în cadrul proiectului, 1 workshop pentru antreprenori

 

Indicatorii proiectului:

Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri 401
Nr. de cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri, dintre care: femei 224
Ponderea beneficiarilor de cursuri de formare care iniţiază noi afaceri (%) 10
Numărul întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului 40
Numărul locurilor de muncă create în cadrul întreprinderilor nou înființate 85
Ponderea ideilor de afaceri dezvoltate de persoane din grupul țintă care aparțin categoriei 18-25 de ani din totalul ideilor de afaceri selectate pentru finanțare prin subvenție 50
Ponderea persoanelor din grupul țintă eligibil care aparțin categoriei de vârstă 18-25 de ani care participă la programul de formare în domeniul antreprenoriatului din totalul persoanelor participante la programul de formare 50

Grup țintă: 400 de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă.