SMART BUSINESS – Antreprenoriat in Regiunea Sud-Muntenia

În luna ianuarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. POCU/82/7/105176, ”Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Beneficiar este SC ECONOMIC CONFORT SRL în parteneriat cu SC R4 – CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL și ASOCIAȚIA RESPIRO.

Titlul proiectului:”SMART BUSINESS – Antreprenoriat in Regiunea Sud-Muntenia”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea culturii antreprenorială și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 42 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane ale Regiunii Sud-Muntenia, mai precis în județele Arges, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman și Giurgiu.

Activitățile proiectului se adresează către cel puțin 350 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă (persoane care au un loc de muncă, întreprinzători, șomeri, persoane inactive, etc) care au reședința sau domiciliul în regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice:

 1. Dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 350 de persoane din Regiunea Sud-Muntenia prin servicii integrate de formare profesională (curs Competențe antreprenoriale cu 350 de planuri de afaceri finalizate și stagii de practică), mentorat, asistență pentru înființarea, dezvoltarea afacerilor și a ocupării pe cont propriu.
 2. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial non-agricol urban în Regiunea Sud-Muntenia, prin acordarea ajutorului de minimis pentru înființarea a 42 de firme (cu minim 84 de locuri de muncă), în urma participării antreprenorilor la competiția pentru selecția planurilor de afaceri, în conformitate cu Planul de Dezvoltare Regională.
 3. Monitorizarea tehnico-financiară a celor 42 de firme finanțate în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea afacerilor, atât în timpul primelor 12 luni de funcționare, cât și în perioada de sustenabilitate a acestora.
 4. Instruirea celor 350 de participanți la formare, precum și cunoașterea, dezvoltarea și implementarea în activitatea curentă a celor 42 de firme înființate, a temelor secundare și orizontale ale UE: sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, utilizarea și calitatea TIC, consolidarea cercetării și a dezvoltării tehnologice/inovării, dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și tratament, inovarea socială.

 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele:

 1. 7 campanii de informare a publicului, câte una în fiecare județ din regiunea de dezvoltare.
 2. 1 metodologie de selecție a grupului țintă – cel puțin 350 persoane selectate în grupul țintă, pentru a participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala, din care minimum 30% femei; din total, cel putin cate 20 persoane / judet.
 3. 1 metodologie de organizare și implementare a programului de formare antreprenorială – cel puțin 350 de cursanți și absolvenți ai cursului de Competențe antreprenoriale; cel putin 350 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala; cel putin 350 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC; cate 1 eveniment de instruire / serie de cursanti avand ca obiectiv instruirea participantilor in aplicarea temelor secundare si a obiectivelor orizontale in planurile de afaceri.
 4. 1 metodologie de asistență acordată beneficiarilor pentru pregătirea planurilor de afaceri în vederea participării la selecția pentru finanțare;
 5. 1 metodologie de selecție a planurilor de afaceri, 1 competiție de selecție a planurilor de afaceri, 42 planuri de afaceri aprobate de juriu în vederea finanțării;
 6. 1 metodologie de organizare și derulare a stagiilor de practică, 42 de rapoarte stagii de practica, acord de stagiu de practica cu fiecare intreprindere selectata pentru efectuarea stagiilor de practica;
 7. 1 metodologie de organizare si derulare a programului de mentorat de afaceri pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate pentru finantare; cel putin 42 de persoane beneficiare ale serviciilor de mentorat; 1 set de materiale de lucru pentru sedintele de mentorat;
 8. cel putin 42 de firme infiintate in mediul urban, cel putin cate 2 firme in fiecare dintre judetele regiunii de dezvoltare Sud Muntenia (Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova, Arges si Dambovita);
 9. 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate (in timpul celor 12 luni de functionare din cadrul etapei a II-a); 42 de firme beneficiare monitorizate care au demarat activitatea, cu sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia; cel putin 2 persoane angajate de catre fiecare firma infiintata, cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia;
 10. 1 metodologie de acordare a ajutoarelor de minimis; 42 de firme beneficiare ale ajutoarelor de minimis, prima transa, reprezentand maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis conform planului de afaceri si contractului de subventie/ajutor de minimis; ajutor de minimis, in valoare de minimum 25% din finantare, pentru fiecare firma care face dovada ca a realizat din activitatea curenta venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale;
 11. 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltare afacerilor infiintate pentru perioada de sustenabilitate a acestora; cate 1 raport final de monitorizare pentru fiecare firma; ghid de bune practici privind sustinerea mediului antreprenorial la nivel regional Sud Muntenia;
 12. 1 plan de informare si publicitate, 1 site de proiect, pagina de socializare pentru proiect, materiale de informare si publicitate, cel putin 1 conferinta publica pentru prezentarea rezultatelor proiectului, testimoniale video in care fiecare antreprenor isi prezinta ideea de afaceri si experienta personala in antreprenorial si privind participarea la activitatile proiectului

 

Valoarea totală a proiectului este 10.362.262,33 lei, iar asistența financiară nerambursabilă solicitată prin POCU este  de 10.210.239,98 lei

Data de începere a proiectului: 11.01.2018

Data finalizării proiectului: 10.01.2021

Locul de implementare al proiectului: Regiunea Sud-Muntenia