Școala de Afaceri – Regiunea Sud-Est (cofinanțat prin POCU)

Numărul contractului: ID 105752

Parteneri:

Solicitant: Aleron Training Center SRL

Partener 1: Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP

Partener 2: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Perioada de implementare: ianuarie 2018 – februarie 2021

Buget total: 8.849.876,55 lei

Buget R4- Consultanță și Formare Profesională S.R.L.: 2.751.243,57 lei

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Est prin stimularea inițiativei antreprenoriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) și prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea lor a unui suport financiar pentru 36 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.