Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural – DRUMS

Numărul contractului: POSDRU/135/5.2/S/132019

Parteneri:

Solicitant: Fundația Centrul De Resurse Pentru Educație Şi Formare Profesională CREFOP

Partener 1: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș

Partener 2: Asociatia AGORA 2013

Partener 3: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Partener 4: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 5: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Perioada de implementare: aprilie 2014-decembrie 2015

Buget total: 5.399.822 lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională: 1.337.157 lei

Obiectivul general:

Promovarea sustenabilității în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultură de subzistență sau aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri din mediul rural şi manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională şi mediere, cât şi prin promovarea culturii antreprenoriale.