Titlul proiectului INFINNEETs – Instruire și finanțare pentru tinerii NEETS din Regiunea SVO
Cod MySMIS POCU/991/1/3/153105
Beneficiar R4 – CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL
Parteneri ASOCIAȚIA AGORA 2013
Obiectivele general al proiectului Cresterea gradului de ocupare a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 19 si 29 de ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/resedinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a imbunatatirii nivelului de competente, pe o perioada de 18 luni.
Valoarea totală 4.795.831,95 lei
Valoarea cofinanțării UE 4.318.906,41 lei
Valoarea cofinanțării din bugetul de stat 375.557,09 lei
Valoarea cofinanțării proprii 101.368,45
Data începerii 01.07.2022
Data finalizării 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Proiectul INFINNEETs – Instruire și finanțare pentru tinerii NEETS din Regiunea SVO- POCU/991/1/3/153105

 

PRINDE ȘANSA DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COMPETENȚELOR TALE PROFESIONALE, DE CREȘTERE A ȘANSELOR TALE DE ANGAJARE ORI DE PARTICIPARE LA ACTIVITĂȚI DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI!

A venit momentul să îți cauți un loc de muncă și ai nevoie de un certificat de calificare recunoscut pentru a te putea angaja. Ești conștient de necesitatea unei pregătiri profesionale continue în scopul unei alternative profesionale. Vrei să-ți crești șansele de angajare și să-ți îmbunătățești nivelul de competențe prin cursuri de calificare. Îți dorești un job corelat cu nevoile și competențele tale și vrei să-ți asiguri o situație materială mai bună, cauți siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă. Urmărești să te specializezi în domeniul antreprenorial și ai nevoie de consultanță antreprenorială și de suport financiar în vederea înființării unei afaceri.

Pe scurt, îți dorești dezvoltarea competențelor tale profesionale și un loc de muncă potrivit. Pentru a se întâmpla acest lucru, noi îți venim în ajutor!

Prin intermediul unui nou proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, îți oferim oportunitatea de a învăța GRATUIT o meserie și astfel de a-ți spori șansele de angajare.

Ai între 16 și 29 ani, nu ești încadrat profesional și nu urmezi niciun program educațional sau de formare?

Dacă răspunsul tău este DA, atunci ești persoana potrivită pentru a fi beneficiar în cadrul proiectului! Echipa noastră de experți îți va fi alături pentru ca totul să se întâmple așa cum ți-ai propus.

Persoanele dornice a participa la activitățile proiectului nu vor fi selectate pe criterii de naționalitate, rasă, sex, religie sau orientare sexuală, convingeri politice.

 

Perioada de derulare a proiectului:

01.07.2022-31.12.2023

 

Județele în care se va implementa proiectul:

DOLJ GORJ
MEHEDINȚI OLT
VÂLCEA  

 

Ce îți oferim?

1. SERVICII PERSONALIZATE DE MEDIERE A MUNCII

Vei beneficia de servicii de mediere a muncii care vor urmări ghidarea personalizată privind orientarea către cursuri de formare profesională și identificarea unui loc de muncă.

Vei primi informații privind piața forței de muncă și sfaturi privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, asistență în găsirea unui loc de muncă și auto-orientare.

Serviciile de mediere a muncii cuprind:

 • informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • posibilitatea de încadrare în acord cu pregătirea și experiență profesională, precum și a cerințelor angajatorului;
 • identificarea posibilității de (re)calificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă;
 • mediere electronică.

 

2. CURSURI AUTORIZATE DE CALIFICARE

Vei putea participa la unul dintre următoarele cursuri: Lucrător în comerț, Confecționer cablaje auto, Vopsitor industrial, Cameristă și Mecanic vulcanizator, ș.a. Cursurile de formare profesională sunt autorizate ANC, sunt de nivel de calificare 2, cu o durată de 360 de ore (din care 120 partea teoretică, 240 ore partea practică).

Tipul de curs se va stabili în funcție de evoluția cerințelor de pe piață și de nevoile beneficiarilor înscriși în cadrul proiectului. Participanții la cursurile de formare profesională vor beneficia de subvenții în cuantum de 5 lei/oră de curs.

3. CURSURI AUTORIZATE DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ȘI CONSULTANȚĂ ANTREPRENORIALĂ

Cursul de Competențe antreprenoriale are o durată de 120 de ore. Partea teoretică se va axa pe subiectele esențiale pentru gestionarea și înființarea unei întreprinderi, iar partea practică, pe elaborarea unui plan de afaceri. În paralel cu participarea la curs, vei beneficia de servicii personalizate de sprijin care constau din:

 • Activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere
 • Dezvoltare antreprenorială
 • Elemente de legislație
 • Resurse umane și materiale necesare demarării unei afaceri
 • Avize și autorizații specifice domeniului de activitate
 • Realizarea planului financiar și strategii de marketing
 • Realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare și respectarea planului de afaceri selectat
 • Managementul resurselor umane.

După absolvirea cursului, vei avea oportunitatea de a depune planul de afaceri în cadrul competiției organizate în cadrul proiectului, în urma căruia vor fi selectate 9 câștigători ai unei subvenții de 25.000 euro în vederea înființării unei afaceri.

4. SUBVENȚII (MICROGRANTURI) PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI AFACERI

În urma derulării concursului de planuri de afaceri, vor fi selectate 9 afaceri care vor primi o subvenție de maximum 25.000 euro în vederea înființării firmei. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 luni și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

5. EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE OBȚINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTIV NON-FORMALE ȘI/SAU INFORMALE

Prin implicarea în această activitate, ți se va recunoaște experiența de muncă în anumite calificări obținută în afara cadrului școlii. În mod concret, îți vor fi evaluate și certificate cunoștințele și abilitățile dobândite printr-un proces de evaluare care durează maximum 30 de zile. Certificatul de competențe profesionale obținut este recunoscut și își cresc șansele de angajare.

 

Cine poate participa la activitățile proiectului?

Pentru a putea participa la activitățile derulate în cadrul proiectului, trebuie să îndeplinești urmă-toarele condiții:

 • să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • să fie înregistrat și profilat de SPO
 • să aibă domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia
 • să nu facă parte din grupul-țintă al unui alt proiect similar finanțat pe AXA PRIORITARĂ 1 Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific 1.1. Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul specific 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

SE VA ACORDA PRIORITATE tinerilor NEETs de etnie romă, celor cu domiciliul sau reședința în mediul rural, tinerilor NEETs șomeri de lungă durată.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 19 si 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de munca și a îmbunătățirii nivelului de competențe, pe o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – identificarea unui număr de 372 de persoane cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare – tineri NEETs, cu domiciliul/rezidența în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin derularea unei campanii de informare și promovare, intervenție derulată în Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe parcursul a 13 luni. OS 1 este realizat prin A1 – Campanie de informare si promovare; Public informat: cel puțin 500 persoane;

OS2 – îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 154 tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte ocupabil”, prin participarea la programele de formare profesională de calificare derulate prin A3 – Furnizarea de programe de formare profesională;

OS3 – creșterea ocupării tinerilor NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru 372 tineri, activități de susținere a antreprenoriatului pentru 42 tineri și a ocupării pe cont propriu pentru 10 tineri (sprijiniți să-și deschidă întreprinderi prin acordare de ajutor de minimis), pe parcursul a 18 luni. OS3 – creșterea ocupării este realizat prin A2 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă – servicii de mediere și prin A5 – Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu.

OS4 – recunoașterea competențelor profesionale pentru 32 de tineri NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu domiciliul/reședința în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și ”foarte ocupabil”, prin evaluarea și certificarea competențelor profesionale de calificare. OS4 este realizat prin A4 – Evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

Documente

Metodologie concurs PA

Calendar concurs PA

Grila de evaluare PA

Anexa Nr 1 – Planul de afaceri

Anexa Nr 2 – Bugetul afacerii

Anexa Nr 3 – Sursa de finantare

FORMAT FOAIE PLIC CONCURS

Formular Nr 1 – Cerere de inscriere concurs

Anexa 1.1 la Formularul 1

Formuarul Nr 2 – Declaratie de eligibilitate

Formularul Nr 3 – Declaratie privind evitarea dublei finantari

Formularul Nr 4 – Declaratie pe propria raspundere

Formularul Nr 5 – Declaratie conflict de interese

Formularul Nr 6 – Declaratie de sustenabilitate

Formularul Nr 7 – Prognoza veniturilor

Formularul Nr 8 – Prognoza cheltuielilor

Metodologie concurs PA (erata)

Calendar concurs PA (erata)

Tabel castigatori PA

Suport curs Lucrator comercial

Suport de curs Lucrator in culturi de camp si legumicultura

Suport curs Frizer

Video

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4