Numele Contractorului: Fundația Motivation Romania

Numele Proiectului: Motivare pentru Ocupare ID 140197

Curs: Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport

Numar de ore: 360

Cursanți: 16

Număr serii de curs: 1

Rata de certificare: 93,75%

Localitatea: București