Numele Contractorului: Asociația Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale PROVOCAȚIE

Numele Proiectului: Mainstream Job – Calificare inteligentă pentru bunăstarea socială a romilor ID 142679

Curs: Lucrător în comerț

Numar de ore: 360

Cursanti: 25

Număr serii de curs: 1

Rata de certificare: 96%

Localitatea: Târgu Jiu

Perioada: Martie-Mai 2015