Proiecte europene în implementare

S.C. R4 Consultanță și Formare Profesională S.R.L. este, în prezent, implicată în              implementarea mai multor proiecte de finanțare europeana în calitate de beneficiar sau    partener:

1. ,,Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei, în Regiunea București Ilfov”- POSDRU/152/6.3/G/130466 , în calitate de BENEFICIAR

Obiectivul general al proiectului se referã la promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor profesionale. Proiectul urmărește dezvoltarea resurselor umane în regiunea București-Ilfov prin programe specializate pentru creșterea competențelor profesionale și începerea unoractivități independente.

Parteneri în acest proiect, alături de beneficiarul R4 Consultanță și Formare Profesională, sunt Asociația Alternativa 2003 și partenerul transnațional 4Emes Associados, Lda.

Grupul țintă este reprezentat de 360 de femei care au nevoie de calificare-recalificare profesională și care sunt interesate și dețin competențele necesare pentru deschiderea unei afaceri.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni.

 

2. „Promovarea unui model de dezvoltare a resursei umane din mediul rural – DRUMS POSDRU/135/5.2/S/132019″, în calitate de partener

Proiectul are ca obiectiv promovarea sustenabilității în zonele rurale, mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord – Vest și Sud – Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență sau aflarea în căutarea unui loc de muncă, șomeri din mediul rural și manageri din mediul rural, prin activități de consiliere, orientare, formare profesională și mediere, cât și prin promovarea culturii antreprenoriale.

Beneficiarul proiectului este fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP), proiectul fiind implementat în parteneriat cu AJOFM Satu Mare, asociația AGORA, AJOFM Mureș, R4 Consultanță și Formare Profesională S.R.L, BEST Austria.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni.