Titlul proiectului PIPA – Pași spre Îmbunătățirea Performanțelor Angajaților
Cod MySMIS POCU/726/6/12/134746
Beneficiar R4 – CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL
Obiectivele general al proiectului Cresterea participarii a 658 de adulti, din care 198 persoane peste 40 de ani sau provenind din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud- Vest Oltenia si Sud-Est, la programe de formare profesionala continua timp de 24 de luni pentru dobandirea de noi competente sau dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite in vederea imbunatatirii situatiei pe piata muncii.
Valoarea totală eligibilă 4.718.240,85 lei
Valoarea cofinanțării UE 3.809.979,51 lei
Valoarea cofinanțării din bugetul de stat 672.349,29 lei
Valoarea cofinanțării proprii 235.912,05 lei
Data începerii 19.01.2021
Data finalizării 18.01.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

 

Detaliile proiectului

Știm cu toții cât de importantă este dobândirea de noi competențe pentru îmbunătățirea perspectivelor de angajare și de promovare. Angajatorii caută angajați profesioniști, pasionați de domeniul în care activează, deschiși spre educație continuă. Noi îți oferim o oportunitate de dezvoltare a carierei prin intermediul unui nou proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Vrei să-ți creezi un plan de dezvoltare a carierei și să-ți sporești/îmbunătățești competențele și abilitățile conform propriului traseu profesional?

Atunci ești persoana potrivită pentru a fi beneficiar în cadrul proiectului! Echipa noastră de experți îți va fi alături pentru ca totul să se întâmple așa cum ți-ai propus.

Studiile arată că educația și formarea profesională sunt cel puțin la fel de importante ca învățământul inițial și că generează beneficii similare. Cunoștințele și competențele acumulate prin formarea profesională continuă sunt complementare celor dobândite prin învățământul inițial. Prin urmare, preocuparea fiecărei persoane active în ce privește dezvoltarea sa profesională trebuie să fie aceea de alegere a unui traseu educațional propriu, traseu care să combine cele două forme de învățare. Dintre efectele pozitive la nivel personal, enumerăm aici 3 efecte directe – dezvoltarea carierei, îmbunătățirea perspectivelor de angajare, facilitarea integrării pe piața forței de muncă, și 3 efecte indirecte – îmbunătățirea stării de sănătate, a calității vieții, creșterea satisfacției la locul de muncă.

Perioada de derulare a proiectului:

19.01.2021-18.01.2023

Județele în care se va implementa proiectul:

Alba Brăila Dolj
Brașov Buzău Gorj
Covasna Constanța Mehedinți
Harghita Galați Olt
Mureș Tulcea Vâlcea
Sibiu Vrancea

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Creșterea participării a 658 de adulți, din care 198 persoane peste 40 de ani sau provenind din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud- Vest Oltenia si Sud-Est, la programe de formare profesionala continua timp de 24 de luni pentru dobândirea de noi competente sau dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite în vederea îmbunătățirii situației pe piața muncii.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al programului prin următoarele aspecte: crearea unui context de educație continuă reprezentat de organizarea cursurilor și a altor forme de educație continuă (workshop-uri, seminare, vizită de studiu) conduse de specialiști în domeniu; asigurarea serviciilor de consiliere și tutorat pentru individualizarea educației continue a fiecărui participant, având în vedere tipologia grupului țintă care este format cu precădere din persoane peste 40 de ani sau din mediul rural și care posibil să nu mai fi participat în ultima perioadă la programe de pregătire; orientarea grupului țintă către domenii de educație continuă care asigură buna conviețuire între oamenii dintr-o societate, respectiv inițierea în protecție civilă susținută de specialiști în domeniu și vizita de studiu pentru aprofundarea acestui domeniu în vederea identificării de soluții pentru țara noastră, realizată la entități cu experiență îndelungată, cu rezultate foarte bune în Portugalia; realizarea ședințelor de coaching individual pentru oferirea de sprijin educațional individualizat, astfel încât fiecare beneficiar să fie sprijinit și asistat să își stabilească parcursul educațional de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele personale.

Proiectul va genera un EFECT POZITIV PE TERMEN LUNG, din următoarele puncte de vedere: economic (participarea la acțiuni de educație continuă reprezintă contextul cel mai eficient pentru dezvoltarea adulților), social (noi oportunități de angajare, întărirea capacității operaționale pe piața muncii a angajatorilor ca rezultat al dezvoltării de competențe profesionale pentru angajați), socio-cultural (familiarizarea beneficiarilor cu temele orizontale UE si integrarea acestor teme in activitatea curenta).

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Consilierea profesională și asigurarea serviciilor de tutorat pentru toate cele 658 de persoane din grupul țintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, pe baza unor componente ce vor asigura realizarea de planuri personalizate de dezvoltare a carierei, profiluri si rapoarte individuale.

Serviciile de consiliere profesionala și tutorat vor fi subcontractate unui furnizor autorizat. Beneficiarul va urmări modul de derulare a acestei activități prin resursele umane alocate, pentru a se asigura că grupul țintă beneficiază de servicii de calitate pe măsura nevoilor privind formarea profesională.

OS2. Formarea de competențe pentru toate cele 658 de persoane din grupul țintă vizat prin acțiuni de formare diverse, stabilite in proiect urmare a analizelor efectuate, respectiv cursuri pentru formarea competențelor de bază (antreprenoriale, de limba engleză, informatice), cursuri autorizate ANC (calificare Asistent coordonator programe naționale curative și boli netransmisibile, perfecționare Formator și Manager de proiect), curs Managementul resurselor umane, ateliere de lucru și seminare în domeniile NLP, Nediscriminare pe piața muncii, Egalitate de șanse și de gen, Accesarea fondurilor nerambursabile.

OS3. Formarea de competențe prin colaborare transnațională în domeniul protecției civile pentru 56 de persoane din grupul țintă vizat, în vederea pregătirii pentru asigurarea suportului de către civili în situații de urgență.

Formarea competențelor în domeniul protecției civile este o acțiune inovativă de formare realizată prin cooperare transnațională cu formatori portughezi, cu experiență și studii în domeniul asigurării protecției civile în situații de urgență, inclusiv pentru realizarea formațiunilor civile de intervenții în caz de urgență (incendiu, inundații, cutremur și alte situații similare).

OS4. Asigurarea sprijinului educațional individualizat pentru 20 de beneficiari din grupul țintă prin 100 de ședințe de coaching 1 la 1, în vederea creșterii participării la formare profesională, prin intermediul tehnicilor și metodelor specifice care asigură sprijin și asistență în vederea planificării și realizării unui parcurs educațional conform nevoilor și dorințelor personale.

Beneficiarul a derulat un proiect european finanțat prin Erasmus+ pentru inițiere în coaching pentru personalul propriu și aplicabilitatea în procesul de formare. Urmare a acestui proiect, toți formatorii sunt instruiți de către coordonatorii de formare pentru includerea principiilor de coaching în acțiunile de formare. Însă, în cadrul stagiului de job shadowing derulat în cadrului proiectului Erasmus+, s-au observat beneficiile ședințelor 1 la 1 (face-to-face) desfășurate între un coach experimentat și coachee (beneficiar) în sensul schimbărilor pozitive, abilității de a gândi bilateral, utilizarea legilor universale, conectarea la valorile personale. În acest sens, experimentarea ședințelor individuale de coaching pentru beneficiari va reprezenta un sprijin educațional individualizat în vederea conștientizării aportului pe care formarea îl poate avea pentru fiecare persoană.

 

Ce îți oferim?

1. ȘEDINȚE DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ȘI TUTORAT

Vei beneficia de o evaluare complexă a profilului personal din partea unui furnizor de consiliere au-torizat, prin aplicarea unor instrumente de testare calibrate pe populația României. Te vei bucura de consiliere de carieră în ședințe individuale (2-4 ore/candidat) și de grup (cel puțin 1 ședință de grup pentru 8-10 participanți) și de servicii de consiliere în carieră și tutorat oferite prin platformă speci-alizată (2-4 ședințe/participant). La final, vei obține un plan personalizat de dezvoltare a carierei.

2. CURSURI

Vei putea participa la unul dintre următoarele cursuri: click pentru listă cursuri.

3. SEMINARE ȘI ATELIERE DE LUCRU (doar pentru persoanele care au absolvit un curs în cadrul proiectului)

WORKSHOP NLP – locație de desfășurare: o stațiune montană; vei învăța cum să-ți stabilești obiective relevante pentru tine și aliniate la valorile și aptitudinile personale, cum să-ți creezi o viziune atrăgă-toare pe termen lung asupra propriei vieți, cum să te valorizezi mai mult și să-ți descoperi talentele.

SEMINARUL PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE GEN – cuprinde cel puțin următoarele teme: con-ceptul egalității de șanse și cel al egalității de gen, principiul egalității de șanse și de gen în relațiile interpersonale și profesionale din viața cotidiană, legislația privind egalitatea de șanse și de gen în Romania și UE.

SEMINARUL ȘI ATELIERUL DE LUCRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE – vei dobândi com-petențe de documentare în vederea realizării proiectului, de pregătire a elaborării proiectului, de stabilire a parteneriatelor, de elaborare a proiectului în vederea obținerii finanțării.

SEMINARUL PRIVIND NEDISCRIMINAREA PE PIAȚA MUNCII – cuprinde cel puțin următoarele teme: definirea conceptului de discriminare conform legislației românești, definirea stereotipurilor si a pre-judecăților, specificitatea discriminării de gen pe piața muncii, pași la nivel intern si extern pentru gestionarea eficientă a cazurilor de discriminare pe piața muncii și implicit la locul de muncă.

4. ȘEDINȚE DE COACHING (doar pentru persoanele care au absolvit un curs în cadrul proiectului)

Îți vei identifica obiectivele și modurile de a le atinge, de a evolua profesional; vei învăța cum să schimbi anumite tipare de gândire și obiceiuri limitative, cum să-ți crești stima și încrederea în sine, cum să depășești barierele interioare, inclusiv gândirea negativă, cum să vezi alternative noi, cum să-ți creezi un plan de carieră.

 

Cine poate participa la activitățile proiectului?

Pentru a putea participa la activitățile derulate în cadrul proiectului, trebuie să îndeplinești urmă-toarele condiții:

  • Să ai unul dintre următoarele statute: angajat SAU persoană fizică autorizată SAU întreprin-dere individuală;
  • Să fi împlinit 25 de ani și să ai vârsta sub 65 de ani;
  • Să ai domiciliul/reședința în mediul rural sau urban într-unul dintre județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu; Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea; Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;
  • Să fii cetățean UE;
  • Să fii interesat de educația continuă;
  • Să nu faci parte din grupul-țintă al unui alt proiect similar.

SE VA ACORDA PRIORITATE femeilor, persoanelor din mediul rural defavorizat, persoanelor peste 40 de ani.

 

Documente

Metodologie Februarie 2022
Anexa 1 – Formular de inregistrare GT
Anexa 2 – Acord GDPR
Anexa 3 – Declaratie evitare dubla finantare
Anexa 4 – Chestionar motivatie inscriere
Anexa 5 – Grila de evaluare
Comunicat final proiect PIPA
Suport curs MANAGER DE PROIECT
Suport curs MRU
Suport curs FORMATOR
Suport curs PROTECTIE CIVILA

 

Testimoniale

Proiectul a ajuns la final iar noi am listat mai jos o serie cu cateva recenzii de la participanti.

Geanina – “În urma participării la acest seminar, consider că mi-am conturat o imagine destul de clară asupra accesării fondurilor europene nerambursabile.” Vezi Video

Delia – “Atmosfera de la workshop a fost una extrem de pozitivă dar realistă având în vedere toate condiționările programelor, dar și foarte dinamică, interactivă.” Vezi Video

Cornelia – “A fost o experiență inedită pentru mine, am capătat aptitudini, pot conversa în limba Engleză.” Vezi Video

Valentin – “Acest tip de curs mi-a oferit prilejul de aprofundare al cunoștințelor dobândite și de dezvoltare al deprinderilor formate.” Vezi Video

Loredana – “Am recomandat aceste cursuri la toți cunoscuții mei, am invățat că prevenția, atenția și dotările corespunzătoare pot face diferența dintre viață și moarte.” Vezi Video

Elena – “Sunt foarte mulțumită de nivelul la care ni s-a predat.” Vezi Video

 

Materiale vizita de studiu in Portugalia

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4

Poze 1
Poze 2
Poze 3
Poze 4
Poze 5