Proiecte Europene

R4 oferă servicii specializate pentru atragerea de fonduri structurale: elaborează și
implementează proiecte de formare finanțate de către comunitatea europeană pentru
asociații, fundații, organizații sindicale și patronale, întreprinderi, etc.

Te încadrezi într-una dintre aceste organizații?
Vrei să obții fonduri sociale europene pentru a realiza cursuri de formare?
Te invităm să ne contactezi pentru a stabili o întrevedere cu noi!

R4 este formator autorizat de CNFPA, fapt ce îi asigură un grad de încredere ridicat în
desfășurarea cursurilor și calitate în predarea cursurilor.

Respectând cerințele de certificare, cursurile desfășurate de către R4 beneficiază de
resurse umane, metodologii, suporturi de curs, spații de lucru și metode de evaluare
corespunzătoare.

Cursurile răspund necesităților de competențe identificate în prealabil.

Ca furnizor autorizat și deținând carcateristicile menționate mai sus, R4 întrunește condițiile
pentru a dezvolta formarea finanțată de FSE, în următoarele domenii:
– organizarea și promovarea activităților de formare prin fonduri europene
– dezvoltarea / implementarea activităților de formare prin fonduri europene
R4 oferă, de asemenea, servicii de consultanță cu privire la proiectele de finanțare
europeană, solicitate de către terți (asociații, fundații, organizații sindicale și patronale,
întreprinderi)

R4 se ocupă de diagnosticarea și elaborarea ofertei de cursuri, personalizată în funcție de
instituție:
– Schițarea, elaborarea și implementarea proiectului de finanțare;
– Elaborarea fizică, tehnică și financiară a proiectului aprobat;
– Sprijinirea și urmărirea implementării serviciilor de formare;
– Evaluarea formării.