29 September 2022

Proiectul INFINNEETs

Titlul proiectului INFINNEETs – Instruire și finanțare pentru tinerii NEETS din Regiunea SVO Cod MySMIS POCU/991/1/3/153105 Beneficiar R4 – CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL Parteneri ASOCIAȚIA […]
29 September 2022

Go 4 NEETs SE

Titlul proiectului Go 4 NEETs SE Cod MySMIS POCU/991/1/3/153621 Beneficiar R4 – CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA SRL Parteneri DOLPHIN TRAVEL & EVENTS S.R.L. RD GLOBAL PROJECT […]
30 April 2021

PIPA

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 […]
30 April 2021

Training Wizards – NLP Accelerator (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2016-1-RO01-KA104-023583 Parteneri: Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din : Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și […]
30 April 2021

Coaching – A new way to social inclusion (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2018-1-RO01-KA104-048462 Parteneri: Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din : Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și […]
30 April 2021

Step-by-step in business

Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov   Numărul contractului: POSDRU/176/3.1/S/150524   Parteneri:  Solicitant: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania Partener […]
30 April 2021

Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural – DRUMS

Numărul contractului: POSDRU/135/5.2/S/132019 Parteneri: Solicitant: Fundația Centrul De Resurse Pentru Educație Şi Formare Profesională CREFOP Partener 1: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș Partener 2: […]
30 April 2021

Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov

Numărul contractului: POSDRU/152/6.3/G/130466 Parteneri: Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL Partener 1: Asociația Alternativa 2003 Partener 2: 4Emes Consultores Associados, Lda Perioada de implementare: aprilie 2014-aprilie 2015 […]
30 April 2021

EXCELNET

Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii. Numărul […]
30 April 2021

SMART BUSINESS – Antreprenoriat în Regiunea Sud Muntenia (cofinanțat prin POCU)

Numărul contractului: ID 105176 Parteneri: Solicitant: Economic Confort SRL Partener 1: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL Partener 2: Asociația Respiro Perioada de implementare: ianuarie 2018 – februarie 2021 […]
30 April 2021

Școala de Afaceri – Regiunea Sud-Est (cofinanțat prin POCU)

Numărul contractului: ID 105752 Parteneri: Solicitant: Aleron Training Center SRL Partener 1: Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP Partener 2: R4-Consultanță și […]