Politica SC R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ în domeniul calității este de a garanta o gamă de soluţii ce vizează valorificarea şi mulţumirea clientului; acestea au la bază criteriile de rigoare şi calitate ce asigură următorii piloni:

 

  • Colaborarea cu specialişti calificaţi;
  • Îmbinarea profilurilor colaboratorilor, formatorilor şi consultanţilor cu necesităţile concrete ale clientului;
  • Corelarea metodologiilor folosite și a produselor furnizate cu necesităţile constatate şi cu soluţiile propuse;
  • Actualizarea permanentă a proceselor şi metodelor de lucru, dar şi a mijloacelor tehnice ale societății, pentru a garanta o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor prestate;
  • Stimularea şi motivarea colaboratorilor întreprinderii pentru o participare activă, dezvoltând capacităţile de iniţiativă şi de lucru în echipă;
  • Încurajarea şi asigurarea mijloacelor necesare actualizării permanente a resurselor umane ale întreprinderii
  • Stabilirea metodelor cu privire la actualizarea constantă a unui sistem de calitate, bazat pe criterii simple și universale, atât a serviciilor prestate cât şi a produselor furnizate, întrucât scopul nostru vizează mulţumirea clientului;
  • Asigurarea faptului că partenerii, furnizorii şi specialiştii noștri cunosc principiile care stau la baza politicii de calitate a întreprinderii R4.