PIPA

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în context non-formal și informal.

Numărul contractului: POCU/726//6/12/134746

Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională

Buget: 4.718.240,85 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea participării a 658 de adulți, din care 198 persoane peste 40 de ani sau provenind din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud – Vest Oltenia și Sud – Est, la

Numărul contractului: POCU/726//6/12/134746

Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională

Buget: 4.718.240,85 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea participării a 658 de adulți, din care 198 persoane peste 40 de ani sau provenind din mediul rural, din Regiunile Centru, Sud – Vest Oltenia și Sud – Est, la programe de formare profesională continuă, timp de 24 de luni, pentru dobândirea de noi competențe sau dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, în vederea îmbunătățirii situației pe piața muncii.