Oportunități de finanțare pentru MICROÎNTREPRINDERI 2016

Microîntreprinderile cu o vechime de minim 1 an, înființate cel târziu la 01.01.2015 în mediul rural, și care au înregistrat profit la 31.12.2015 pot accesa fonduri europene prin Programul Operațional Regional pentru următoarele investiții:

 • Cheltuieli pentru execuţia de lucrări aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 • Cheltuieli pentru dotări;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 • Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Servicii de consultanță/ asistență.

O microîntreprindere eligibilă poate accesa între 25 000 și 200 000 de euro. Contribuția programului de finanțare este de 100% din valoarea eligibilă a investiției.

Cine poate obține finanțarea nerambursabilă?

 1. Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 2. Domeniul de activitate în care se realizează investiția corespunde codurilor CAEN eligibile;
 3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puţin un an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;
 4. Locul de implementare a proiectului este mediul urban, iar solicitantul dreptul asupra imobilului (teren și/sau clădiri), la momentul depunerii cererii de finanțare;
 5. Sediul social și punctul de lucru pentru care se solicită finanțare nu se află în Regiunea București – Ilfov.

Care sunt criteriile de accesare cu punctaj maxim?

 • Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția este inclus în Lista domeniilor de activitate din Strategia Națională de Competitivitate
 • Investiția propusă are caracter inovator prin inovație/ diversificare de produs/serviciu și proces
 • Investiția propusă conduce la creșterea locurilor de muncă
 • Proiectul se implementează într-o stațiune turistică;
 • Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din fonduri publice în ultimii 3 ani și a beneficiat de cursuri de perfecționare în ultimii 3 ani;
 • Proiectul se implementează într-un municipiu reședință de județ, exceptând Municipiul București și Municipiul Tulcea.

Informații suplimentare: info@r4consultanta.ro