Oportunități de finanțare în anul 2016 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 6.4.

 

Prin această sub-măsură de finanțare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activități care nu vizează domeniul agriculturii însă care conduc la dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Cine poate depune proiecte:

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Ce investiții sunt considerate eligibile:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat) și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Cheltuieli eligibile:

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea maximă eligibilă este 200 000 euro, din care cofinanțarea europeană este 70%, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism sau fermieri care își diversifică activitate, pentru care cofinanțarea europeană este 90%.

Informații suplimentare: info@r4consultanta.ro

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 6.2.

Prin aceasta sub-masură de finanțare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru crearea de noi activităţi neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural.

Cine poate depune proiecte:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Solicitantul va primi finanțare pentru coduri CAEN noi, pe care nu le-a mai avut până în momentul aplicației sau pentru care nu era autorizat.

Solicitantul trebuie să aibă sediul și punctul / punctele de lucru în mediul rural.

Ce investiții sunt considerate eligibile:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat) și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Valoarea eligibilă este 50 000 euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.

Informații suplimentare: info@r4consultanta.ro