Noutăţi

30 April 2021

Training Wizards – NLP Accelerator (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2016-1-RO01-KA104-023583 Parteneri: Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din : Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și […]
30 April 2021

Coaching – A new way to social inclusion (cofinanțat prin Erasmus+)

Numărul contractului: 2018-1-RO01-KA104-048462 Parteneri: Consorțiul format in vederea implementării acestui proiect este format din : Societatea comercială R4 – Consultanță si Formare Profesionala S.R.L.—coordonator de consorțiu și […]
30 April 2021

Step-by-step in business

Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov   Numărul contractului: POSDRU/176/3.1/S/150524   Parteneri:  Solicitant: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA Romania Partener […]
30 April 2021

Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural – DRUMS

Numărul contractului: POSDRU/135/5.2/S/132019 Parteneri: Solicitant: Fundația Centrul De Resurse Pentru Educație Şi Formare Profesională CREFOP Partener 1: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș Partener 2: […]
30 April 2021

Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov

Numărul contractului: POSDRU/152/6.3/G/130466 Parteneri: Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL Partener 1: Asociația Alternativa 2003 Partener 2: 4Emes Consultores Associados, Lda Perioada de implementare: aprilie 2014-aprilie 2015 […]
30 April 2021

EXCELNET

Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii. Numărul […]
30 April 2021

SMART BUSINESS – Antreprenoriat în Regiunea Sud Muntenia (cofinanțat prin POCU)

Numărul contractului: ID 105176 Parteneri: Solicitant: Economic Confort SRL Partener 1: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL Partener 2: Asociația Respiro Perioada de implementare: ianuarie 2018 – februarie 2021 […]
30 April 2021

Școala de Afaceri – Regiunea Sud-Est (cofinanțat prin POCU)

Numărul contractului: ID 105752 Parteneri: Solicitant: Aleron Training Center SRL Partener 1: Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP Partener 2: R4-Consultanță și […]
30 April 2021

MISOB – Măsuri Integrate pentru Incluziune Socială

Locație: Bocșa, județul Caraș-Severin, cofinanțat prin POCU Numărul contractului: ID 102051 Parteneri: Solicitant: Asociația de Binefacere Pro Vitam Partener 1: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL Partener 2: […]
30 April 2021

PIPA

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 […]
28 April 2021

Curs de protecție civilă

CURSUL DE PROTECȚIE CIVILĂ Vei beneficia de inițiere în tehnici specifice protecției civile în ceea ce privește avertizarea populației, aplicarea măsurilor de prevenire și protecție specifice […]
28 April 2021

Curs de asistent coordonator programe naționale curative și boli netrasmisibile (autorizat ANC)

CURSUL DE ASISTENT COORDONATOR PROGRAME NAȚIONALE CURATIVE ȘI BOLI NETRANSMISIBILE (AUTORIZAT ANC) Vei dobândi competențe: de a asista coordonatorii programelor naționale curative, precum și coordonatorii programelor naționale […]