MISOB – Măsuri Integrate pentru Incluziune Socială

Locație: Bocșa, județul Caraș-Severin, cofinanțat prin POCU

Numărul contractului: ID 102051

Parteneri:

Solicitant: Asociația de Binefacere Pro Vitam

Partener 1: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 2: Orașul Bocșa

Partener 3: Școala Gimnazială  nr. 2 Bocșa

Perioada de implementare: august 2017 – ianuarie 2021

Buget total: 15.622.942,16 lei

Buget R4- Consultanță și Formare Profesională S.R.L.: 1.611.399,60 lei

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului este de a reduce numărul de persoane în risc de sărăcie și de excluziune socială din județul Caraș-Severin, Oraș Bocșa, cartier Măgura, printr-o abordare integrată a măsurilor și serviciilor oferite unui număr de 454 de adulți și 106 de copii, pe parcursul a 36 de luni. Activitățile proiectului se concentrează pe toate cele șase domenii de intervenție prevăzute de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – intervenții în domeniul educației, în domeniul ocupării forței de muncă, în domeniul dezvoltării / furnizării de servicii (sociale, medicale, medico-sociale), în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit, în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări acte, acțiuni de implicare activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.