LINIE DE FINANȚARE PENTRU COMERȚ

AIPPIMM va lansa în curând un apel de cereri de finanțare pentru sprijinirea operatorilor economici.

Cine poate fi beneficiar? – întreprinderi mici și mijlocii cu minimum 2 ani vechime de pe întreg teritoriul României

Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?

 • Echipamente IT tehnică de calcul;
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cântare electronice;
 • Aparate de marcat;
 • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații (inclusiv software-ul aferent);
 • Electro și motostivuitoare;
 • Brevete de invenție, mărci de produse și servicii, software pentru comerțul online;
 • Mobiliere, aparatură birotică, sisteme de protecție;
 • Certificarea unui sistem de management al calității / mediului / sănătății ocupaționale / siguranței alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web;
 • instalații / echipamente pentru surse regenerabile / alternative de energie;
 • cursuri de formare.

Cum pot să mă înscriu? – prin depunere unui plan de investiții pe pagina www.aippimm.ro.

Care este valoarea asistenței financiare nerambursabile? – maximum 250 000 lei

Relații suplimentare și consultanță pentru completarea planului de investiții: info@r4consultanta.ro / 021 539 00 53 / la sediul firmei R4-Consultanță și Formare Profesională: București, str. Nicolae Iorga nr. 31 ap. 7