Titlul proiectului Go 4 NEETs SE
Cod MySMIS POCU/991/1/3/153621
Beneficiar R4 – CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA SRL
Parteneri DOLPHIN TRAVEL & EVENTS S.R.L.

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

Obiectivele general al proiectului Cresterea gradului de intergrare pe piata muncii a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, cu domiciliul in regiunea SE, prin oferirea de servicii de mediere si formare profesionala, pe perioada de implementare a proiectului.
Valoarea totală 4.948.427,32 lei
Valoarea cofinanțării UE 4.365.911,46 lei
Valoarea cofinanțării din bugetul de stat 379.644,50 lei
Valoarea cofinanțării proprii 202.871,36 lei
Data începerii 01.07.2022
Data finalizării 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

 

Proiectul „Go 4 NEETs SE”- POCU/991/1/3/153621

 

Alătură-te proiectului Go 4 NEETs SE!

 

Vrei un viitor mai bun? Ești unde trebuie! Avem capital, pe care vrem să îl investim în tine și în viitorul tău.

Dacă ai între 16-29 ani, nu ai un loc de muncă, nu frecventezi o formă de învățământ și ai domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est, te invităm să te înscrii în grupul țintă al proiectului Go 4 NEETs SE.

 

Vei beneficia GRATUIT de:

– mediere și sprijin în găsirea unui loc de muncă;

– cursuri de competențe antreprenoriale și consiliere antreprenorială personalizată pentru cei înscriși la curs;

– cursuri de calificare și 1.800 lei la finalul cursului pentru cei înscriși la cursul de calificare (lucrător comercial, frizer, manichiurist ș.a.);

– posibilitatea de a câștiga 25.000 euro, în vederea dezvoltării unei afaceri.

 

Alătură-te proiectului Go 4 NEETs SE!

 

Șanse egale pentru tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă. Fără tratamente diferențiate, deosebiri, excluderi, preferințe sau restricții.

Proiectul Go 4 NEETs SE se adresează tuturor tinerilor, indiferent convingeri politice, naționalitate, rasă, sex, religie sau orientare sexuală.

Perioada de derulare a proiectului:

01.07.2022-31.12.2023

 

Județele în care se va implementa proiectul:

BRĂILA BUZĂU
CONSTANȚA GALAȚI
TULCEA VRANCEA

 

Ce îți oferim?

1. SERVICII PERSONALIZATE DE MEDIERE A MUNCII

Vei beneficia de servicii de mediere a muncii care vor urmări ghidarea personalizată privind orientarea către cursuri de formare profesională și identificarea unui loc de muncă.

 • Vei primi informații privind piața forței de muncă și sfaturi privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, asistență în găsirea unui loc de muncă și auto-orientare.
 • Serviciile de mediere a muncii cuprind:
 • informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • posibilitatea de încadare în acord cu pregătirea și experiență profesională, precum și a cerințelor angajatorului;
 • identificarea posibilitatii de (re)calificare și perfecționare în vederea creșterii șanselor de încadrare în muncă;
 • mediere electronică;
2. CURSURI AUTORIZATE DE CALIFICARE

Vei putea participa la unul dintre următoarele cursuri: Lucrător în comerț, Manichiurist, Frizer, Brutar, ș.a. Cursurile de formare profesională sunt autorizate ANC, sunt de nivel de calificare 2, cu o durată de 360 de ore (din care 120 partea teoretică, 240 ore partea practică). Tipul de curs se va stabili în funcție de evoluția cerințelor de pe piață și de nevoile beneficiarilor înscriși în cadrul proiectului. Participanții la cursurile de formare profesională vor beneficia de subvenții în cuantum de 5 lei/oră de curs.

3. CURSURI AUTORIZATE DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ȘI CONSULTANȚĂ ANTREPRENORIALĂ

Cursul de Competențe antreprenoriale are o durată de 40 de ore. Partea teoretică se va axa pe subiectele esențiale pentru gestionarea și înființarea unei întreprinderi, iar partea practică, pe elaborarea unui plan de afaceri. În paralel cu participarea la curs, vei beneficia de servicii personalizate de sprijin care constau din:

 • Activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere
 • Dezvoltare antreprenorială
 • Elemente de legislație
 • Resurse umane și materiale necesare demarării unei afaceri
 • Avize și autorizații specifice domeniului de activitate
 • Realizarea planului financiar și strategii de marketing
 • Realizarea achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare și respectarea planului de afaceri selectat
 • Managementul resurselor umane.

După absolvirea cursului, vei avea oportunitatea de a depune planul de afaceri în cadrul competiției organizate în cadrul proiectului, în urma căruia vor fi selectate 9 câștigători ai unei subvenții de 25.000 euro în vederea înființării unei afaceri.

4. SUBVENȚII (MICROGRANTURI) PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI AFACERI

În urma derulării concursului de planuri de afaceri, vor fi selectate 9 afaceri care vor primi o subvenție de maximum 25.000 euro în vederea înființării firmei. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 luni și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.

 

Cine poate participa la activitățile proiectului?

Pentru a putea participa la activitățile derulate în cadrul proiectului, trebuie să îndeplinești urmă-toarele condiții:

 • să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • să fie înregistrat și profilat de SPO
 • să aibă domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Est
 • să nu facă parte din grupul-țintă al unui alt proiect similar finanțat pe AXA PRIORITARĂ 1 Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectivul specific 1.1. Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul specific 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

SE VA ACORDA PRIORITATE tinerilor NEETs de etnie romă, celor cu domiciliul sau reședința în mediul rural, tinerilor NEETs șomeri de lungă durată.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de integrare pe piața muncii a 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, cu domiciliul în regiunea SE, prin oferirea de servicii de mediere și formare profesională, pe perioada de implementare a proiectului.

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor NEETs, facilitându-le tranziția către piața muncii prin acțiuni desfășurate pe trei paliere: educație, formare și ocupare. Proiectul dorește să îi determine pe NEETs să devină activi, să își dorească dezvoltare personală și profesională, să își îmbunătățească statutul pe piața muncii prin procesul de ocupare a unor locuri de muncă care necesită abilitățile, competențele și calitățile lor.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea gradului de informare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării, pe perioada de implementare a proiectului. Obiectivul este realizat prin Activitatea 1 – Campanie de informare si promovare, prin care se vor obține rezultatele aferente subactivităților A1.1 si A1.2.

OS2. Dezvoltarea competențelor profesionale prin calificarea a 140 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, pe o perioada de 18 luni. Obiectivul este realizat prin Activitatea 2 – Organizare cursuri formare profesională, prin care se vor obține rezultatele aferente subactivităților A2.1.

OS3. Facilitatea incluziunii pe piața muncii pentru 160 tineri NEETs prin activități de mediere oferite celor 372 persoane care se înscriu în GT. Obiectivul este realizat prin Activitatea 3 – A3 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se vor obține rezultatele aferente subactivităților A3.1.

OS4. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 42 tineri NEETs cu nivel de ocupabilitate A „ușor ocupabil” și susținerea ocupării pe cont propriu pentru 9 dintre aceștia, pe perioada de implementare a proiectului. Obiectivul este realizat prin Activitatea 4 – Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin care se vor obține rezultatele subactivității A4.1.

OS5. Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani prin oferirea de sprijin pentru înființarea, funcționarea și monitorizarea unui număr de  9 firme, pe perioada implementării proiectului. Obiectivul este realizat prin Activitatea 4 – Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin care se vor obține rezultatele subactivității A4.2.

Documente

Metodologia de organizare și derulare a concursului planurilor de afaceri

Corigendum 2_04.12.2022 – modificare calendar concurs

Anexa 1 Cerere de participare

Anexa 2 Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa 3 Declaratie pe proprie raspundere

Anexa 4 Declaratie neincadrare OUG 66

Anexa 5 Declaratie de eligibilitate pentru participare concurs planuri de afaceri

Anexa 6 Schema de ajutor de minimis NEETs I

Anexa 7 Plan de afaceri

Anexa 7 Plan de afaceri – Anexele a) si b)

Anexa 8 Grila de evaluare

Anexa 9 Contestatie rezultate Competitia planurilor de afaceri

Anexa 10 Instructiunea 18

OPIS ID153621

Rezultate etapa 2

Lista finala castigatori