FINANȚARE PENTRU ÎNFIINȚARE DE AFACERI NEAGRICOLE ÎN MEDIUL RURAL

PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) acordă finanțare pentru înființarea de afaceri neagricole în mediul rural.

Domenii de business:

 Domeniile evaluate cu 45 de puncte sunt următoarele: textile și pielărie, lemn și mobilă (inclusiv fabricare de biocombustibil din lemn), industrii creative (artizanat și meșteșuguri), industria auto si componente, TIC, procesarea alimentelor și băuturilor, energie si management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică si biotehnologii.
 Domeniile evaluate cu 30 de puncte sunt următoarele: servicii medicale, sanitar-veterinare.
 Domeniul cu cel mai mic punctaj (10 puncte) este agroturismul.

Beneficiarii eligibili: Microintreprinderile sau întreprinderile mici constituite sub forma de PFA, II, IF, SRL, SA, societate agricolă, societate cooperativă, cooperativă agricolă – nou înființate sau care nu au desfășurat activitate pe CAEN-ul pentru care solicita finanțare.
Precizare: fermierii cu sediul social și punctul / punctele de lucru în mediul urban sunt eligibili pentru această linie de finanțare daca își diversifică activitatea în mediul rural, conform specificațiilor din ghid.

Localizarea activității firmei: în mediul rural (atât sediul social, cât și punctul / punctele de lucru), în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României.

Costuri eligibile: toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, care contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor acestuia, inclusiv capitalul de lucru și capitalizarea întreprinderii. Cheltuielile cu achiziția de terenuri, construcții și mijloace de transport sunt eligibile, dar se supun unor condiții specifice. Foarte important: cheltuielile cu serviciile de consultanță sunt eligibile.

Finanțarea acordată: 50 000 euro, iar pentru producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism se acordă 70 000 euro.

Modalitatea de acordare a finanțării: 70% după semnarea contratului și 30% în a doua tranșă dacă producția a fost comercializată sau serviciile au fost prestate în valoare de 30% din valoarea primei tranșe.

Informații suplimentare: 021 539 00 53; info@r4consultanta.ro