EXCELNET

Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii.

Numărul contractului: POSDRU/96/6. 2/S/64251

Parteneri:

SolicitantFederația ONPHR – Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din Romania

Partener 1: CRPG – Centrul de Reabilitare Profesionala Gaia

Partener 2: Fundația „Pentru Voi”

Partener 3:Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS

Partener 4: Fundația „Centrul de Resurse pentru Educație si Formare Profesionala” – CREFOP

Partener 5: SC FIN CAD SRL / R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 6: Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Partener 7: Societatea Handicapaților Fizic – Bacău

Perioada de implementare: februarie 2011- ianuarie 2014

Buget total: 18.000.720,00 lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională: 2.880.437,78 lei

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea unui model de creștere sustenabilă a calității serviciilor specializate de reabilitare și integrare profesională a persoanelor cu dizabilități, din regiunile selectate, ca premisă a facilitării accesului și a menținerii pe piața muncii a acestui grup vulnerabil, în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării, discriminării și riscului de sărăcie.