Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov

Proiect Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov

 

Numărul contractului: POSDRU/152/6.3/G/130466

Parteneri:

Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 1: Asociația Alternativa 2003

Partener 2: 4Emes Consultores Associados, Lda

Perioada de implementare: aprilie 2014-aprilie 2015

Buget total: 1484435lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională SRL: 593735 lei

Obiectivul general:

Promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile schimbului de experiență transnațional.

 

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competenţelor profesionale prin elaborarea unei strategii pentru femei privind egalitatea de gen în ceea ce priveşte profesiile, carieră şi veniturile, prin colaborare transnaţională
  2. Înfiinţarea şi dezvoltarea a unui Centru pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor în vederea creşterii conştientizării principiului egalităţii de gen în cadrul societăţii civile, prin cooperare transnaţională
  3. Dezvoltarea şi furnizarea a 4 programe de formare profesională pentru 306 femei în vederea asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale
  4. Dezvoltarea culturii antreprenoriale prin dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare profesională specific pentru 54 de femei şi consiliere şi asistenţă antreprenorială pentru 20 de femei. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane se va concretiza prin organizarea următoarelor programe: 1. Program de sprijin pentru planificarea, dezvoltarea şi consolidarea carierei şi antreprenoriat adresat femeilor, curs: competenţe cheie – Competenţe antreprenoriale 2. Programe de calificare pentru femei: Florar-decorator, Modelator ceramică, Lucrător social, Operator introducere, validare şi prelucare date.

 

Activităție proiectului:

1.1. Lansarea proiectului – prima întâlnire a parteneriatului

1.2. Stabilirea procedurilor de lucru şi a structurii de management – întocmirea Protocolului de Management al Proiectului, stabilirea Comitetului de Coordonare al Proiectului şi al Biroului de Asistenţă Tehnică al Proiectului

1.3. Planificarea detaliată a proiectului – detalierea activităţilor, atribuirea responsabilităţilor, a resurselor necesare, planificarea bugetară, planurile de acţiune periodice

1.4. Management operaţional – activităţile zilnice pentru implementarea adecvată financiară, juridică şi tehnică a proiectului

1.5. Monitorizarea şi controlul proiectului – elaborarea rapoartelor intermediare şi finale, a celor financiare şi de activităţi, inclusiv activităţile de coordonare

2.1. Elaborarea Planului de publicitate şi informare a proiectului şi a serviciilor furnizate în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor

2.2. Construirea identităţii vizuale a proiectului

2.3. Elaborarea, publicarea şi actualizarea web-site-ului proiectului

2.4. Elaborarea materialelor tipărite şi electronice pentru activităţile de informare şi publicitate

2.5. Conferinţele proiectului: conferinţă de lansare a proiectului şi conferinţă finală a proiectului

3.1. Înfiinţarea comisiei pentru combaterea stereotipurilor de gen pentru femeile care aparţin grupurilor cu nevoi speciale, care va coordona centrul – şedinţa de lucru

3.2. Analiză bunelor practici din Portugalia cu privire la combaterea stereotipurilor de gen pentru femeile care aparţin grupurilor cu nevoi speciale – vizită de studiu

3.3. Elaborarea unei strategii privind combaterea stereotipurilor de gen pentru femeile care aparţin grupurilor cu nevoi speciale în Regiunea Bucureşti-Ilfov, prin colaborare transnaţională

3.4. Dezvoltarea formelor de cooperare româno-portugheze între Centrul pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor din Regiunea Bucureşti-Ilfov şi alte organizaţii similare din România şi Portugalia

3.5. Campanie de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în societate

4.1.1.Selectarea specialiştilor şi a echipei de formatori

4.1.2.Elaborarea suporturilor de curs şi a materialelor de instruire

4.1.3. Implementarea programelor de formare, evaluarea şi certificarea cursanţilor

4.1.4. Program de pregătire elearning şi consultanţă permanentă

4.2. Întocmirea Manualului de organizare internă al Centrului pentru Dezvoltarea Profesională a Femeilor

4.3. Stabilirea şi închirierea sediului Centrului pentru Dezvoltarea Profesională aFemeilor

4.4.1.1. Selectarea participanţilor la formare profesională pentru fiecare tip de curs şi a echipei de formatori

4.4.2. Elaborarea suporturilor de curs şi a materialelor de instruire

4.4.3. Implementarea programelor de formare profesională, evaluarea şi certificarea participanţilor la programele de formare profesională

4.5.1. Planificarea activităţilor de asistenţă antreprenorială

4.5.2. Dezvoltarea programelor de asistenţă antreprenorială

4.5.3. Înfiinţarea reţelei profesionale pentru femei ‚ online

  1. Diseminarea rezultatelor proiectului, evaluarea proiectului şi elaborarea strategiei de sustenabilitate şi multiplicare

 

Rezultatele proiectului:

Documente specifice de management
Plan detaliat de implementare al proiectului
Documente specifice de management
Rapoarte tehnico-financiare, de activităţi şi monitorizare, de audit
Plan de publicitate şi informare privind proiectul şi serviciile furnizate în cadrul Centrului pentru
Dezvoltare profesională pentru Femei
1 manual de identitate vizuală
1 website proiect
Materiale informative(tipărite, pe suporturi electronice, etc) a căror specificaţii urmează să fie
stabilite şi incluse în planul de diseminare; 43 comunicate de presă
2 conferinţe naţionale: de lansare a proiectului: 30 de persoane şi de încheiere a proiectului: 40 de
persoane
1 raport de înfiinţare a comisiei pentru combaterea stereotipurilor de gen
1 vizită de studiu în Portugalia pentru 6 persoane
1 strategie privind combaterea stereotipurilor de gen
7 protocoale de colaborare
1 campanii de sensibilizare
1 dezbatere publică a strategiei – conferinţă 20 de persoane
2 suporturi de curs ” Curs Asistent relaţii publice şi comunicare, 2 serie de curs, 200 ore de formare, 25 zile de formare, Curs Competenţe antreprenoriale – 3 serii de curs, 180 ore de formare, 22,5
zile de formare
1 platform de elearning pentru creşterea reţelei profesionale pentru femei
1 manual de organizare internă
1 Centru pentru Dezvoltare Profesională a Femeilor
4 suporturi de curs Curs Florar-decorator 4 serii de curs, 1440 ore de formare, 180 zile de formare, Curs Modelator ceramic 2 serii de curs, 720 ore de formare, 90 zile de formare, Curs Operator introducere, validare şi prelucrare date 2 serii de curs, 1440 ore de formare, 180 zile de formare, Curs Lucrător social 3 serii de curs, 2160 ore de formare, 270 zile de formare
20 persoane asistate pentru înfiinţarea unei activităţi independente
5 planuri de afaceri finalizate cu deschiderea unei activităţi independente şi premiate cu câte 2500
de lei

 

Indicatorii proiectului:

418 – Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare  

280

420 – Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii  

371

421 – Număr de evenimente de comunicare şi promovare – acces pe piaţa muncii  

0

422 – Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei – acces pe piaţa muncii

 

 

5

419 – Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare care obţin certificare  

 

85

423 – Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesională care au obţinut certificat (%)  

 

86

425 – Ponderea femeilor asistate în iniţierea unei afaceri care au demarat o activitate independentă (%)

 

 

 

25

426 – Număr de participanţi la instruire certificaţi – acces pe piaţa muncii  

 

319

Grup țintă: 371 de femei cu domiciliul în regiunea București-Ilfov