Egalitate de șanse și incluziune pe piața muncii pentru femei în Regiunea București-Ilfov

Numărul contractului: POSDRU/152/6.3/G/130466

Parteneri:

Solicitant: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 1: Asociația Alternativa 2003

Partener 2: 4Emes Consultores Associados, Lda

Perioada de implementare: aprilie 2014-aprilie 2015

Buget total: 1.484.435lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională SRL: 593.735 lei

Obiectivul general:

Promovarea și dezvoltarea principiului egalității de șanse pe piața muncii prin motivarea a 360 de femei pentru creșterea competențelor în cadrul programelor de formare profesională și pentru antreprenoriat, în contextul dezvoltării durabile a regiunii și în condițiile schimbului de experiență transnațional.