Drums

Proiect Promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă resursei umane din mediul rural – DRUMS

 

Numărul contractului: POSDRU/135/5.2/S/132019

Parteneri:

Solictant: Fundaţia Centrul De Resurse Pentru Educaţie Şi Formare Profesională CREFOP

Partener 1: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Mureş

Partener 2: Asociatia AGORA 2013

Partener 3: Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Partener 4: R4-Consultanță și Formare Profesională SRL

Partener 5: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Perioada de implementare: aprilie 2014-decembrie 2015

Buget total: 5399822 lei

Buget R4-Consultanță și Formare Profesională: 1337157 lei

Obiectivul general:

Promovarea sustenabilităţii în zonele rurale prin mărirea gradului de ocupare din mediul rural în regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Vest Oltenia pentru 750 de persoane inactive, persoane ocupate în agricultură de subzistenţă sau aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri din mediul rural şi manageri din mediul rural, prin activităţi de consiliere, orientare, formare profesională şi mediere, cât şi prin promovarea culturii antreprenoriale.

 

Obiective specifice:

  1. Creşterea capacităţii de ocupare a 720 de persoane din GT (210 persoane inactive, 180 persoane în căutarea unui loc de muncă, 90 şomeri, 240 persoane ocupate în agricultură de subzistenţă) prin furnizarea de servicii de ocupare, în cele trei zone ale proiectului.
  2. Ridicarea nivelului de competenţe/ calificări pentru 450 de persoane din GT (inclusiv pentru cei 30 manageri din mediul rural) prin activităţi de formare profesională şi evalurea competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale, în cele trei zone ale proiectului.
  3. Promovarea culturii antreprenoriale în vederea sprijinirii şi încurajării demarării de afaceri în activităţi non – agricole, pentru 75 de persoane, din GT din cele trei zone ale proiectului.

 

Activitățile proiectului:

  1. Management

1.1. Organizarea întâlnirii de început (kick-off)

1.2. Managementul operaţional al proiectului

1.3. Managementul achiziţiilor proiectului

1.4. Monitorizare, evaluare şi raportare

  1. Informare şi publicitate proiect

2.1. Organizarea conferinţelor de lansare a proiectului (câte 1 pe regiune)

2.2. Elaborarea planului de informare şi publicitate

2.3. Elaborarea materialelor de informare şi publicitate şi producţia lor

2.4. Informarea şi publicitatea pe parcursul proiectului

2.5. Crearea website-ului proiectului şi updatarea lui

2.6. Organizarea conferinţelor de încheiere a proiectului (câte 1 pe regiune)

  1. Organizarea şi implementarea campaniilor de informare şi educare privind oportunităţile de ocupare, formare profesională, cultură antreprenorială

3.1. Identificarea şi selectarea comunelor participante la campanie

3.2. Crearea conceptului campaniilor şi planificarea acestora

3.3. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de informare şi educare în cele 3 regiuni ale proiectului

4. Furnizare serviciilor de informare,orientare,consiliere şi plasare de forţă de muncă

4.1. Organizarea şi implementarea campaniilor de conştientizare, motivare,informare şi consiliere 4.2.Planificarea şi organizarea activităţilor de selecţie a grupului ţintă, informare, orientare, consiliere şi plasare de forţă de muncă

4.3. Selecţia şi înregistrarea grupului ţintă

4.4.Organizare de Job-Cluburi

4.5. Furnizarea serviciilor de mediere şi plasare a forţei de muncă

  1. Furnizarea programelor de formare profesională

5.1. Planificarea şi organizarea programelor de formare profesională

5.2. Dezvoltarea programelor de formare profesională şi autorizarea acestora

5.3. Derularea programelor de formare profesională

5.4. Evaluarea şi certificarea persoanelor participante la programele de formare profesională

  1. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale

6.1. Autorizarea centrului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale

6.2. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formale pentru 3 ocupaţii/calificări

  1. Dezvoltarea culturii şi spiritul antreprenorial în mediul rural

7.1. Planificarea şi organizarea activităţii

7.2. Furnizarea programului de competenţe antreprenoriale, evaluare şi certificarea participanţilor la program

7.3. Consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

  1. Dezvoltarea unor parteneriate pentru facilitarea schimbului şi integrării bunelor practici, inclusiv vizite de studiu

8.1. Identificarea şi colectarea de bune practici privind ocuparea, formarea şi antreprenoriatul în zonele rurale atât la nivel naţional cât şi european

8.2. Dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanţii ai autorităţilor locale, ong-uri care activează în domeniu, asociaţii profesionale, întreprinzători, etc

8.3. Organizarea a 2 vizite de studiu la partenerul transnaţional pentru facilitarea şi transferul bunelor practici

 

Rezultatele proiectului:

Rezultatele proiectului sunt corelate cu activitățile proiectului:

A 1 -6 rapoarte de monitorizare, 6 minute ale reuniunilor echipei de proiect, 6 rapoarte tehnico- financiare (raportare trimestrială), dosare de achiziţii (echipamente, mobilier, servicii)

A 2.1 – Agenda, Invitaţie, Comunicat, Lista de prezenţa, Fotografii, Raport eveniment, Prezentări susţinute, Raport de monitorizare al presei, 6 machete de presă, 30 de participanţi/regiune, 3 conferinţe organizate

A 2.2. – 1 plan de informare şi publicitate

A 2.3 – Materiale publicitare 1 spider 15 banner-up 4000 de pliante de informare şi publicitate 300 de mape 1500 de pixuri 1500 de blocnetusuri 1500 de şepci 1500 de tricouri 1500 de sacoşe 5 plăci funerare 300 broşuri pentru promovarea culturii antreprenoriale 102 postere 50 x 70

A 2.5 – 1 website proiect A 2.6 – Agenda, Invitaţie, Comunicat, Lista de prezenţa, Fotografii, Raport eveniment, Prezentări susţinute, Raport de monitoriz

A 3 – 1 metodologie de selecţie a comunelor (Agora), 1 raport de selectare, 24 comune selectate, 1 plan de campanie, 1 concept de campanie, 3 campanii regionale organizate, 72 de seminarii de informare, 72 de rapoarte de eveniment, 1440 de participanţi (400 participanţi din grup ţintă reprezentanţi ai autorităţilor locale, angajatori, alţi stakeholderi proiect)

A 4 – 1 plan de selecţie a grupului ţintă, 1 plan de informare şi consiliere, 1 plan de mediere, 1 procedura de selecţie a grupului ţintă, 1 procedura de informare şi consiliere, 1 procedura de mediere şi plasare a forţei de muncă, 750 persoane selectate şi înregistrate, din care 210 persoane inactive, 180 persoane în căutarea unui loc de muncă, 90 şomeri, 240 persoane ocupaet în agricultură de subzistena, 30 manageri din mediul rural, 720 persoane informate şi consiliate, 82 de persoane plasate pe piaţă forţei de muncă, 24 de burse de locuri de muncă organizate

A5 – 1 planificare a activităţii de formare, 9 programe de formare dezvoltate, 9 autorizaţii obţinute, 588 de participanţi la programe de formare, 16 programe de formare profesională (3 programe – competenţe generale, 1 program de perfecţionare, 9 programe de calificare nivel 1, 3 programe de calificare nivel 2). 495 de persoane participante, 495 de suporturi de curs, 450 de persoane evaluate şi certificate

A6 – 1 centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cai decât cele formare autorizat , 3 autorizaţii, 90 de participanţi din GT evaluaţi şi certificaţi

A7 – 1 planificare a activităţii dezvoltarea culturii antreprenoriale şi spiritul antreprenorial în mediul rural, 1 program de competenţe antreprenoriale livrat / regiune, 75 de participanţi evaluaţi şi certificaţi, 75 de persoane beneficiază de consiliere şi asistenţă pentru deschiderea unei afaceri

A8 – 1 catalog de bune practici realizat, 24 de protocoale de parteneriat încheiate, 2 vizite de studiu organizate, 20 de participanţi la vizitele de studiu.

 

Indicatorii proiectului:

Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 600
Număr de participanţi FSE din mediul rural 750
Număr de participanţi FSE – femei 400
Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale 720
Numărul participanţilor din zonele rurale 750
Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 240
Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare 400
Numărul participanţilor la programe de formare profesională 588
Numărul participanţilor la activităţi de evaluare a învăţării anterioare 90
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) 80
Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei 50
Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%) 19
Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă (%) 0
Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale 10
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – sustenabilitate zone rurale 1

Grup țintă: 180 de persoane în căutarea unui loc de muncă, 210 de persoane inactive, 240 de persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 90 de someri, 30 de manageri din mediul rural.