DESPRE NOI


Prezentarea societății

S.C. R4-Consultanță și Formare Profesională S.R.L. a fost fondată în martie 2010 de către firmele portugheze Regibio și 4EMES.

Aceste două firme și-au pus laolaltă experiențele și cunoștințele de specialitate dobândite de-a lungul anilor și au inițiat acest nou proiect în domeniul formării profesionale, care are drept principal obiectiv calificarea persoanelor prin intermediul cursurilor de formare profesională.

R4 are ca misiune prestarea unui serviciu de calitate în domeniul Formării, depășind așteptărilor clienților, punându-și în valoare colaboratorii și producând plusvaloare, prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în toate momentele sistemului de formare (concepere, execuție consiliere în privința evaluării).

Urmărind evoluția unei piețe îndreptate din ce în ce mai mult către o societate a informației și a cunoașterii și având în vedere necesitățile organizațiilor în lumea actuală, societatea R4 – Consultanță și Formare Profesională dorește să ofere clienților săi o gamă vastă de servicii în domeniul informaticii, multimediei, dar și al comunicării și imaginii, dezvoltându-le treptat, cu ajutorul resurselor proprii sau realizând parteneriate cu cei mai buni specialiști de pe piață.

logoR4_v7_a_700

De asemenea, R4 Consultanță își propune să devină un partener important pentru firmele care doresc să acceseze Fonduri Europene nerambursabile, prin acordarea de consultanță în toate momentele-cheie ale acestui proces (concepere, implementare).

Capacitatea tehnică a echipei este constant îmbunătățită prin formarea continuă și colaborarea cu specialiști motivați și inovatori, cu o vastă experiență și cunoaștere, ajutând astfel la obținerea unui rezultat eficient.

MISIUNE


R4-Consultanță și Formare Profesională are misiunea de a oferi servicii excelente în domeniul formării profesionale, depășind așteptările clienților, valorificându-și colaboratorii și contribuind la progresul societății prin prezentarea proiectelor de formare, intervenind în fiecare etapă a sistemului formativ (elaborare, implementare și evaluare) pentru îmbunătățirea continuă a calității acestuia.

VIZIUNE


R4-Consultanță și Formare Profesională dorește să atingă pe termen mediu un loc important în sectorul formării profesionale şi să răspundă la nivel maximal nevoilor clienţilor, prin calitatea produselor prezentate şi a serviciilor prestate, utilizând modele şi procese inovatoare.

VALORI


Etică

R4 dorește să acționeze pe piața de formare profesională, ținând cont de principiile morale și legale stabilite și de codurile de etică în desfășurarea activității și în relaționarea interpersonală cu partenerii săi.

Competență

În fiecare zi, cerințele Companiei sunt la cele mai înalte standarde în ceea ce privește competența angajaților săi.

Eficiență

Dorim ca toate activitățile pe care le întreprindem în domeniul în care activăm să fie cât mai eficiente și să satisfacă și cele mai înalte cerințe ale tuturor clienților cu care lucrăm.

Rigoare

Compania R4 tratează cu rigoare toate activitățile pe care le întreprinde supunându-se tuturor legislațiilor în vigoare.

POLITICA DE CALITATE


Politica SC R4-CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ în domeniul calității este de a garanta o gamă de soluţii ce vizează valorificarea şi mulţumirea clientului; acestea au la bază criteriile de rigoare şi calitate ce asigură următorii piloni:

  • Colaborarea cu specialişti calificaţi;
  • Îmbinarea profilurilor colaboratorilor, formatorilor şi consultanţilor cu necesităţile concrete ale clientului;
  • Corelarea metodologiilor folosite și a produselor furnizate cu necesităţile constatate şi cu soluţiile propuse;
  • Actualizarea permanentă a proceselor şi metodelor de lucru, dar şi a mijloacelor tehnice ale societății, pentru a garanta o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor prestate;
  • Stimularea şi motivarea colaboratorilor întreprinderii pentru o participare activă, dezvoltând capacităţile de iniţiativă şi de lucru în echipă;
  • Încurajarea şi asigurarea mijloacelor necesare actualizării permanente a resurselor umane ale întreprinderii
  • Stabilirea metodelor cu privire la actualizarea constantă a unui sistem de calitate, bazat pe criterii simple și universale, atât a serviciilor prestate cât şi a produselor furnizate, întrucât scopul nostru vizează mulţumirea clientului;
  • Asigurarea faptului că partenerii, furnizorii şi specialiştii noștri cunosc principiile care stau la baza politicii de calitate a întreprinderii R4.

PARTENERI