28 April 2021

Curs de protecție civilă

CURSUL DE PROTECȚIE CIVILĂ Vei beneficia de inițiere în tehnici specifice protecției civile în ceea ce privește avertizarea populației, aplicarea măsurilor de prevenire și protecție specifice […]
28 April 2021

Curs de asistent coordonator programe naționale curative și boli netrasmisibile (autorizat ANC)

CURSUL DE ASISTENT COORDONATOR PROGRAME NAȚIONALE CURATIVE ȘI BOLI NETRANSMISIBILE (AUTORIZAT ANC) Vei dobândi competențe: de a asista coordonatorii programelor naționale curative, precum și coordonatorii programelor naționale […]
28 April 2021

Curs de perfecționare manager de proiect (autorizat ANC)

CURSUL DE PERFECȚIONARE MANAGER DE PROIECT (AUTORIZAT ANC) Se adresează persoanelor care realizează și implementează proiecte la nivel operațional, membrilor echipelor de proiect, persoa-nelor implicate în […]
28 April 2021

Curs de perfecționare formator (autorizat ANC)

CURSUL DE PERFECȚIONARE FORMATOR (AUTORIZAT ANC) Se adresează persoanelor care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activități teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a […]
28 April 2021

Curs de management al resurselor umane

CURSUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Îți vei forma abilități de gestionare eficientă a resurselor umane dintr-o organizație, respectiv exercitarea funcțiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, […]
28 April 2021

Curs competențe informatice de bază

CURSUL COMPETENȚE INFORMATICE DE BAZĂ Vei dobândi sau îți vei îmbunătăți abilitățile de folosi-re a computerului: editare text (MS Word) și calcul tabel (MS Excel), realizare […]
28 April 2021

Curs comunicare în limba engleză

CURSUL COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ Vei avea ocazia să-ți îmbunătățești abilitățile de comuni-care orală și scrisă. OBIECTIVELE CURSULUI: Să înțelegem ce spun alți vorbitori de engleză; […]
28 April 2021

Curs Antreprenoriat – Primii Pași

CURSUL ANTREPRENORIAT – PRIMII PAȘI   Vei învăța să întocmești un plan de afaceri și vei afla de ce anume este nevoie pentru a-l implementa.   […]