Descoperirile ultimelor decenii din cadrul tehnologieiinformaţiei şi comunicaţiilor au dus la cristalizarea unor spaţii noi virtuale, în cadrul cărora sunt necesare   abordări etice     specifice. Internetul reprezintă o nouă platformă de informare şi     comunicare între oameni şi are  un număr tot mai mare   de   utilizatori din majoriteatea    domeniile  activitate umană. Literatura etică     a comunicarii pe       internet se numeşte     morală computaţională. Aici se încadrează şi etica     în blogging. Etică şi morala sunt termeni apropiaţi.  Totuşi în general,    astăzi  morala este  rezervată   ,,unei   reflecţii     asupra principiilor”[1] iar etica   desemnează o ,,formă de  reflexie aplicată la situaţii particulare”[2], fiind o formă de înţelepciune practică prin care se face ,,apel    la idea    de bine, ca un   criteriu non-formal evaluare a acţiunii.  Rezultă atunci că  ar trebui să existe înţelepciune    prin care ştiinţa computaţională  să fie orientată spre ideea de bine moral.

Numele  cursului: Morală computaţională

Obiectiv: să examineze cerinţele etice ale lumii computaţionale

Grupul ţintă: persoane interesate să socializeze în lumea computaţională

 

Structura Cursului

I Proprietea intelectuală

II Lumea computaţională – bloguri, bloggeri şi blogging, reţele de socializare, pagini web

III Bloggeri sau jurnalişti

IV Pro sau contra unui cod etic şi voce a moralei în lumea computaţională

V Pericolele prietenilor din  lumea computaţională

Formatori:

– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti

-Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

Durata: 10 ore

Competenţe

-să  înţeleagă că bloggerii cu comportament etic tratează  sursele şi  cetăţenii ca fiinţe umane care merită respect,

-să respecte drepturile de autor.


[1] Filosofia de la A la Z, Editura All Internaţional, 1999, p. 348.

[2] Ibidem.