NUMELE CURSULUI: Mindbuilding. Ştiinţa minţii (Despre  filosofia mentalului)

OBIECTIVUL CURSULUI: adaptarea mentalului uman la şocul viitorului

GRUPUL ȚINTĂ: persoane interesate de propria perfecționare

STRUCTURA CURSULUI:

I Introducere în filosofia mentalului

I.1   Izvoare ale filosofiei mentalului

I.2   Concepte şi noţiuni ale filosofiei mentalului

I.3  Teme şi probleme ale filosofiei mentalului

I.4  Principalele orientări în filosofia mentalului

I.5   Preocupări şi reprezentanţi în filosofia mentalului

 

II Intenţionalitatea

II.1 Semnele începutului: naşterea acţiunii

II.2 Abordarea atitudinii intenţionale

II.3 Sistemele intenţionale

II.4 Intenţionalitatea originară şi cea derivată

 

III Conştiinţă şi intenţionalitate

III.1 Relaţia dintre conştiinţă şi intenţionalitate

III.2 Conştiinţă şi intenţionalitate la John Searle şi Ted Honderich

 

IV  Revoluţia ştiinţifică computerială şi primatul conştiinţei

IV.1 Lumea computaţională. Noua arhitectură a cunoaşterii

IV.2 Suprasolicitarea informaţională  şi şocul viitorului

IV.3 Strategii de supravieţuire în lumea computaţională

IV.4  Omul bicentenar (robotul care vrea să devină om)

 

DURATA CURSULUI: 8 ore

FORMATOR: Drd Adriana Mihaela Macsut, Teolog Ştefan Grosu

COST: 180 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

  • să cunoască izvoarele filosofiei mentalului
  • să definească intenţionalitatea
  • să stabilească raportul dintre conştiinţă şi intenţionalitate
  • să identifice factorii de stres în societatea computaţională şi să stabilească strategii de supravieţuire în faţa şocului viitorului