NUMELE CURSULUI: Marketing

 

OBIECTIVUL CURSULUI: Cursul își propune familiarizarea cu termenii și tehnicile uzuale din domeniul marketingului pentru a întelege în detaliu activitatea și procesele de marketing din cadrul unei firme. De asemenea, cursul urmăreşte să furnizeze informațiile de bază despre analizarea pieței, concurenței, modul de creare a produselor, strategiile de prețuri şi distribuție, cât și despre campania de promovare și, în final, realizarea planului de marketing.

GRUPUL ȚINTĂ:

Cursul este dedicat:

  • persoanelor angajate în companii de stat sau private care lucrează în domeniul vânzărilor, relațiilor  publice
  • liber-profesioniștilor
  • tuturor celor care doresc să folosească marketingul în promovarea propriei imagini

STRUCTURA CURSULUI:

Modulul 1 – Conceptul de Marketing

1.1. Ce este marketingul?

1.2. Marketingul holistic

 

Modulul 2 – Mediul de marketing

2.1. Macromediul

2.2. Micromediul

 

Modulul 3 – Comportamentul consumatorului

3.1. Factori care influențează comportamentul consumatorilor

3.2. Procesul decizional de cumpărare

3.3. Modele privitoare la comportamentul consumatorului

 

Modulul 4 –  Mixul de marketing

4.1. Politica de produs

4.2. Politica de preț

4.3. Politica de plasament (distribuție)

4.4. Politica de promovare

 

Modulul 5 – Marketingul Serviciilor

5.1. Clasificarea serviciilor

5.2. Strategii de marketing în domeniul serviciilor

 

Modului 6 – Planul de Marketing

6.1. Structura planului de marketing

6.2. Analiza SWOT

6.3. Strategii de marketing

6.4. Faza execuției și a controlului

6.5. Cum să realizăm singuri un plan de marketing de succes

 

DURATA CURSULUI: 16 ore.

FORMATOR: Daniela Budeanu

COST: 400 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili :

–     să identifice principale tipuri de marketing practicate;

–     să realizeze o analiză a macromediului unei firme;

–     să identifice factorii care influențează decizia de cumpărare a consumatorului;

–     să identifice variabilele de segmentare a unei piețe;

–     să schițeze planul unei cercetări de marketing utilizând ca instrument chestionarul;

–     să opereze cu noțiuni legate de produs și preț;

–     să identifice tipurile de canale de distribuție;

–     să identifice cele mai eficiente modalități de promovarea a diferitelor produse;

–     să elaboreze un plan de marketing pentru un produs sau un serviciu.

METODE FOLOSITE: Prelegerea, Mind map,  Brainstorming, Lucrul în echipe mici, Studiul de caz