OBIECTIVUL CURSULUI: Gestionarea optimă a efectelor stresului. Identificarea surselor de stres, conştientizarea efectelor nocive şi însusirea unor modalităţi eficiente de combatere a stresului.

GRUPUL ŢINTĂ: orice persoană dornică să-şi gestioneze stresul şi să-şi însuşească modalităţi eficiente de combatere a acestuia

STRUCTURA CURSULUI:

Modului I

– Perspectiva teoretică privind stresul şi efectele lui

– Informarea privind sursele de stres (surse exterioare, surse interioare)

Modului II

– Dimensiunile stresului

– Dimensiuni biologice

– Dimensiuni psihologice

Modului III

– Efectele nocive ale stresului

– Efectele la nivelul sănătăţii fizice

– Efectele al nivelul psihicului

– Preţul mare al stresului

Modului IV

– Stresul în organizaţii

– Atitudinea organizaţiilor cu privire la stres

– Managementul schimbării

– Suportul acordat angajaţilor

Modului V

–  Combaterea stresului (I)

– Relaxarea şi tehnici de relaxare

– Abordarea stresului la nivel raţional

Modului VI

– Combaterea stresului (II)

– Combaterea stresului în relaţie cu ceilalţi

– Mărirea rezistenţei la stres

 

DURATA CURSULUI: 12 ore

FORMATOR: Paul DÎRMON

COST: 300 lei

COMPETENŢE OBŢINUTE:

La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili:

– să identifice sursele de stres şi dimensiunile la care acesta actionează;

– să constientizeze efectele nocive ale stresului;

– să cunoască modalitati de combatere a stresului;

– să-si dezvolte rezistenţă la stres.