NUMELE CURSULUI: Introducere în HTML

OBIECTIVUL CURSULUI:

La finalizarea acestui curs studentul va avea capacitatea de a:

  • înțelege ce înseamnă Internet, Web, browser, FTP, arhitectura client-server
  • înțelege sintaxa limbajului HTML
  • realiza tabele, include imagini, linkuri, liste și alte elemente comune paginilor web
  • de a construi o pagină web dinamică completă

GRUPUL ȚINTĂ: persoane interesate de acest domeniu

STRUCTURA CURSULUI:

Modulul I Introducere în HTML. Stiluri de text

Modulul II  Crearea formularelor în HTML

Modulul III Tabele în Html

Modulul IV Lucru cu imagini/multimedia

Modulul V Legături cu alte pagini

 

DURATA CURSULUI: 10 ore

FORMATOR: FLORIN CONSTANTIN

COST: 250 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

  • Să creeze o pagină WEB dinamica plecând de la 0;
  • Sa poata administra singuri publicitatea.