Numele  cursului: Etică şi protocol (etică profesională şi etichetă)

Obiectiv: construirea eului în conformitate cu cerinţele eticii şi protocolului (etichetă, bune maniere)

Grupul  ţintă: oameni care îşi  contruiesc o carieră şi au nevoie de repere etice şi cunoştinţe despre cerinţele etichetei

 

Structura cursului

I Construirea cunoaşterii de sine (self-knowledge)

I.1 Un nou tu

I.2 Să te cunoşti pe tine

I.3 Introvertiţi şi extrovertiţi

I.4 Temperamente şi personalitate

I.5 Cum să-ţi aplici cunoştiinţele la personalitatea ta

I.6  Visual Lerner. Cum să aplici sinele (self)  prin stiluri de învăţat

 

II Recunoaşterea a valorilor şi a eticii în viaţa ta

II.1 Ce este important pentru tine

II.2  Să te observi pe tine

II.3 Intrebările valorizării

II.4 Dilemele etice.  Ce ai face şi ce nu ai face.  Codul tău personal de etică

II.5 Să devii mai maleabil şi mai responsabil

II.7 Să îţi îndeplineşti sarcinile la muncă (job). Manegement al timpului la muncă

II.8 Lucrurile care contează ( să-ţi ţii cuvântul dat, să stabileşti o ordine în viaţă etc). Managementul timpului personal

II.9 Cum să câştigi o reputaţie pe care cineva să conteze

II.10 Responsabilitatea personală

II.11 Responsabilitatea financiară

II.12 Responsabiltatea personală

II.13 Responsabilitatea de echipă

II.14 Iniţiativa personală

 

III Excelenţa profesională

III.1 Să stabileşti etica muncii

III.2 Profesionalismul altruist (ne-egoist)

III.3 Garderoba (modul de a te îmbraca)

III.4 Eticheta profesională

III.5  Bunele maniere

III. 6 Moduri de a saluta

III.7 Purtarea faţă de mediu (comportament ecologic)

III.8 Vorbitul după etichetă (orele de vizită, modul de a aborda petrecerile la locul de muncă)

III.9  Atitudinea profesională

III.10 Atitudinea personală

III.11 Onestitatea profesională

III.12 Clientul onest

III.13 Loialitatea faţă de companie

 

IV Să fii agresiv în mod frumos

IV.1 Să scrii într-un jurnal despre ce gândeşti, ce faci, ce visezi în viaţa personală şi profesională

IV.2 Moduri de a fi agresiv în mod frumos la birou

IV.3 Mentorat profesional (un om mare va şti întotdeauna cum să abordeze un om mic)

IV.4 Îmbunătăţirea calităţilor profesionale la muncă

IV.5 Să fii agresiv în mod frumos în înţelegeri de afaceri

IV.6 Rolul tău în echipa ta

 

V Să fii un învăţăcel

V.1 Puterea întrebărilor

V.2 Perfecţionarea profesională

V.3 A învăţa despre sarcinile de la muncă (a găsi noi soluţii)

V.4 A învăţa cum să câştigi respectul echipei

V.5 Topul responsabilităţilor pentru a fi un bun învăţăcel

V.6 Umilinţa profesională

V.7 Să ştii când urmezi. Calităţile unui om care ştie să aştepte

V.8 Să ai mentalitate de învingător

V.9 Să ştii când să preiei conducerea. Calităţile unui bun lider

 

VI  Îmbunătăţirea memoriei prin managementul timpului

VI.1 Tirania termenelor limită (dead line)

VI.2 Stabilirea priorităţilor

VI.3 Stabilirea obiectiveor profesionale

VI.4 Termene scurte

VI.5 A construi un plan global

VI.6 Programarea evenimenelor pas cu pas (agenda zilnică)

VI.7 Îmbunătăţirea memoriei ( notează, ascultă, învaţă concepte prin asocieri de cuvinte, fă rezumate, învăţ sa faci surf pe web, vizualizare, exerciţii pentru amintirea numelor)

 

VII  A menţine balanţa succesului

VII.1 Aşteptări nerezonabile. Topul motivelor de stress la  muncă (job)

VII.2 Să fii pregătit

VII.3 Puterea de a munci mai mult

VII.4 Provocarea viitorului

VII.5 Celebrarea reuşitelor

VII.6 Admiterea greşelilor

VII.7  Să ai simţul umorului

VII.8 Să menţii balanţa între viaţa personală şi profesională.  Să nu situezi munca în centrul aşteptărilor pentru ca ai nevoie şi de familie, prieteni, relaxare.

 

Formatori:

– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti

-Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea de Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

Durata (în ore):  14 ore

Competenţe

-a  învăţa despre tine astfel încât să poţi identifica ce zone din viaţa ta profesională trebuie dezvoltate,

-înţelegerea valorilor profesionale ale tale şi a eticii astfel încât să poţi reacţiona în diferite situaţii,

-să devii o persoană mai responsabilă pe care alte persoane să conteze,

-să acţionezi în diferite situaţii în conformitate cu codul etichetei,

– să ai impact asupra celorlalţi printr-un mod agresiv frumos,

-să-ţi îmbunătăţeşti memoria prin asocieri de concepte,

– să realizezi o balanţă între viaţa ta profesională şi viaţa ta personală, evitând stressul la muncă.