NUMELE CURSULUI: Etică și imagine

OBIECTIVUL CURSULUI: abordarea problematicii imagisticii unei persoane în mod critic şi constructiv

GRUPUL ȚINTĂ: persoanele care sunt interesate să le fie administrată propria imagine publică, a altor persoane şi a unor companii

STRUCTURA CURSULUI:

I   Introducere în teoria mentală a imagisticii

I.1 Sensuri şi conotaţii

I.2 Viziuni pre-ştiinţifice

I.3 De la Grecia Antică  la epoca modernă

I.4 Imagistica în era psihologiei ştiinţifice

I.5 Imagistica în ştiinţa cognitivă

 

II  A construi o imagine etică

II.1  Criza  în serviciul public al imaginii

II.2 Administrarea unei abordări etice a imaginii

II.3 Încrederea publică

II.4 Câştigarea responsabilităţii (notorietăţii)

II.5 Principii de ghidare spre etica  în domeniul public

 

III Importanţa imaginii

III.1 Probleme de imagine

III.2 Rolul emoţiilor în comportamentul etic

III.3  Criterii etice

III.4 Codul etic de conduită

III.5  Responsabilitatea fotografilor

III.6 Responsabilitatea jurnaliștilor

III.7 Responsabilitatea utilizatorilor media

III.8  Responsabilitatea actorilor umani

 

IV Rolul Mediei sociale în administrarea crizei imaginii de brand

IV. 1 Definirea crizei

IV.2 RADAR organizaţional

IV.3 A preveni dezastrul abaterilor etice

IV.4 Reputaţia imaginii de brand

IV.5 Ce contează pentru imaginea unei corporaţii.

IV. 6 Cei patru factori conducători: onestitate, dezvăluire (declaraţie), transparenţă, professionalism

IV.7 Când o companie  este necredibilă? Când o companie este credibilă?

IV.8 Conexiuni etice cu responsabilitatea socială

IV.9 Teoria consumistă în era digitală

 

DURATA CURSULUI: 8 ore

FORMATORI: Drd Adriana Mihaela Macsut, Teolog Ştefan Grosu

COST: 180 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

-să cunoască principalele direcţii de dezvoltare în teoria imagisticii

-să  cunoască teoriile psihologice şi cognitive despre imagine

-să definească o criză de imagine

-să definească un brand

-să  înţeleagă cum se poate construi în mod etic o imagine de brand (a unei persoane, a unei companii, a unui produs)