Numele  cursului: Etica resurselor umane

Obiectiv: abordarea resurselor umane în mod critic şi constructiv

Grupul  tinţă: lideri şi companii care vor să recruteze persoane bine pregătite profesional

Sructura cursului

I  Contextul resurselor umane

1.1 Resursele umane în context organizaţional

1.2 Strategia resurselor umame într-o abordare critică

1.3 Resursele umane şi performanţa organizaţională

1.4  O perspectivă etică a resurselor umane

1.5 Sursele din afara cadrul organizaţional şi implicaţile lor

1.6 Aspectele socio-culturale ale magementului cunoaşterii şi consecinţele  lui în  Resursele Umane într-o privire critică

1.8 Resursele umane într-o companie mică şi medie

II  Practica în resursele umane

II.1 Recrutare şi selecţie

II.2 Planificarea instituţională, strategie, sarcini şi tehnici

II.3 Managementul perfomanţei şi manegentul recompense

II. 4 Dezvoltarea resurselor umane

II.5 Relaţiile din companie şi managementul resurselor umane

III Internaţionalizarea resurselor umane

III.1 Resursele umane şi evenimentele care apar

II.2 Compararea Resurselor Umane: dezbateri deschise

III.3 Managementul resurselor umane internaţionale

Durata: 6 ore

FORMATORI:

– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti

-Ştefan Grosu, absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea de Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti

Competenţe

-să  înţeleagă natura managementului resurselor umane,

-să stabilească un comportament etic în managementul resurselor umane,

-să realizeze o abordare teoretică şi practică a resurselor umane.

-să  realizeze o abordare a resurselor umane la nivelul globalizarii (de la contextul național la contextul internaţional)