NUMELE CURSULUI: ETICA MEDICALĂ. BIOETICĂ

OBIECTIVUL CURSULUI: prezentarea cerinţelor etice din medicină

GRUPUL ȚINTĂ: în principal se adresează persoanelor din mediul medical, dar şi oamenilor obişnuiţi care sunt potenţiali pacienţi

STRUCTURA CURSULUI:

I Bioetică, origini răspândire şi definiţii

I.1 Apariţia Bioeticii

I.2 Principalele centre de bioetică din lume

I.3 De la etica medicală la bioetică

I.4 Problema definiţiei

I.5 Caracterul interdisciplinar

I.6 Bioetica în România. Desconsiderarea rolului de etician în domeniul medical. Problema mitei în domeniul medical

 

II Justificare ştiinţifică. Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică

II.1 Justificarea ştiinţifică (epietemologică)

II.2 Raportul dintre medicină şi bioetică

II.3 Modele bioetice

II.4 Metode de cercetare

II.5 Legea morală şi legea civilă

 

III Introducere privind omul. Bazele antropologiei

III. 1 Viaţa şi formele ei

III.2 Originea vieţii

III.3 Pro şi contra evoluţionismului

III.4 Etici antropocentrice şi anti-antropocentrice

III.5 Umanizarea în medicină

III.6 Valorile corpului uman

III.7 Transcedenţa

III.8 Corpul uman şi consumismul

 

IV Bioetica, genetica şi diagnosticul prenatal. Bioetica şi avortul.  Bioetică, sexualitate şi procreare umană. Bioetica şi tehnologiile de fertilizare in vitro

IV.1 Ingineria genetică

IV.2 Probleme ale diagnosticării şi screening-uri prenatale

IV.3 Diagnosticarea preconceptivă şi premaritală

IV.4 Clonarea, aspecte etice

IV.5 Diagnostic prenatal. Tehnici invazive şi non-invazive

IV.6 Genetica prenatală

IV.7  Punctul de vedere al bioetici despre avort. Avortul terapeutic. Avortul eurogenetic. Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă. Refuzul din motive de conştiinţă şi avortul voluntar. Forme ascunse de motiva ale avortului legal. Prevenirea avortului spontan

IV.8 Embrionul în studiul geneticii şi al biologiei umane. Momentul animării (apariţie suflet)

IV.9 Delimitarea tematică în bioetică, sexualitate şi procreare umană

IV.10 Sexul copilului şi sexul psihologic

IV.11 Procreare şi relaşia conjugală

IV.12 Etica unei proceări responsabili şi contracepţia

IV.13 Fertilizarea in vitro şi aspecte morale ale ei

IV.14 Stimularea eugeniei. Evaluarea etică a selectări sexului şi aspectelor fizice ale copilului care urmează a se naşte

IV.15 Problema mamelor surogat

IV.16 Bioetica şi sterilizarea. Cazuri concrete grave

 

V Bioetica şi experiementul asupra omului. Bioetica şi transplanturile de organe. Bioetica, eutanasia şi demnitatea morţii.

V.1 Experiementul clinic cu medicamente

V.2 Experimente pe embrioni şi fetuşi umani avortaţi

V.3 Transplantul de organe

V.4 Problematici etice ale eutanasiei. Terapia paleativă a durerii. Adevărul pentru pacientul terminal

VI Bioetică, genom şi computere.

VI.1 Bioetica la intersecţia dintre genom şi computaţional

VI.2 Lege şi bietică în programarea codului biologic

VI.3 Utilizarea informaţiei genetice şi protecţia sufletului.

VI.4 Controlul cercetării ştiinţifice. Tehnici în nano-tehnologie

 

DURATA CURSULUI: 10 ore

FORMATORI: Drd. Adriana Mihaela Macsut și teolog Ștefan Grosu

COST: 220 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

-să se informeze  asupra  existenţei la nivel internaţional a unor protocale etice, normative privitoare la practica experimentală şi clinică

-să cunoască existenţa unei dinamici etice în domeniul sanitar, necesară a fi cunoscută atăt de personalul sanitar cât şi de pacienţi.