I Numele  cursului: Etică de conformitate

II Obiective:

– atingerea scopului cognitiv prin care se conștientizează responsabilitățile etice ale managerilor și angajaților din companie astfel încât să înțeleagă valori precum loialitate și onestitate;

-dezvoltarea aptitudinilor referitoare la  înțelegerea rolului responsabilităților etice pentru promovarea unei imagini pozitive a companiei și evitarea situaților de criză și conflicte de interese;

– formarea deprinderilor necesare spre a detecta și rezolva în mod etic situațiile apărute și a elabora conceptele cheie ale unui cod etic al companiei,

-formarea aptitudinilor de comunicare necesare aprofundării importanței imaginii etice în cadrul culturii organizaționale a comaniei;

– promovarea unei imagini etice de brand  în cadrul instituțional al companiei cât și în raportul cu beneficiarii, clienții, furnizorii, autoritățile publice;

– înțelegerea importanței construirii unui viitor creativ, în spiritul respectului față de valorile umane și valorile ecologice ale planetei.

III Grupul tintă: managementul corporatist și departamentul de etică și conformitate,  implicate în implementarea valorilor morale în cultura organizaționale ale companiei

IV Structura cursului

1) Etică de conformitate, cultură organizațională.

1.1) Accesul neîngrădit la acte documente și informații despre atribuțiile companiei.

1.2) Centrele vieții organizaționale: profitul și situația de criză, politica fimei, concurența, imaginea  și tehnologia implementată (brandul), resursele umane și  sindicatele în raport cu paradigma principilor.

1.3) Confidențialitatea și protecția informaților.

1.4) Politica ”Ușilor deschise” de promovare a accesul neîngrădit la acte documente și informații despre atribuțiile companiei.

1.4) Cunoașterea valorilor specifice culturii organizaționale specifice ale companiei.

1.5) Responsabilitatea unei abordări etice a raportului dintre angajați  și clienții, colaboratorii, furnizorii, beneficiarii, autoritățile publice.

2) Putere, influență, responsabilitate, leadership, educație.

2.1) Promovarea la nivel de management a unei politici de educație în spirit etic.

2.2) Conturarea unei politici de manageriale bazată pe integritate față de angajați, beneficiari și furnizori;

2.3) Implementarea unui leadearship care să aibă în vedere recrutarea unor angajați  bine pregătiți din punct de vedere profesional, dornici să își ridice nivelul de performanță și educație spre a construi o imagine eficientă și pozitivă a firmei.

3) Globalizarea, abordarea etică a diversității și dilemele etice.

3.1) Respectarea unei politici de combatere a infracționalității economico-financiare la nivel intern și internațional.

3.2) Rolul efectele diversității asupra companiei.

3.3) Importanța analizei comportamentale etice în evaluarea riscului etic și al stabilirii unor sancțiuni etice.

4)  Matricea etică și etica socială: binele comun al organizaței, individului și raportul acestora cu mediul în înconjurător. Promovarea unei imagini pozitive a companiei la nivel social prin  implicarea în acțiuni de caritate și de dezvoltare a unei politici educative non-formale.

4.1) Standarde pentru auditul etic. Matricea etică și procesul decizional.

4.1)  Importanța comitetelor de etică, a trainingul etic şi a codurilor etice pentru promovarea unei companii eficiente la nivel productiv  care să aibă imagine pozitivă.

4.2) Asigurarea unor condiții optime de lucru pentru angajați.

4.3) Folosirea unor tehnologii ecologice de exploatare a mediului.

4.2) Responsabilitatea socială (RSC) și imaginea companiei. Implicarea în acțiuni de caritate din domeniul social, de protecție a mediului înconjurător și de  sprijinire a demersurilor culturale, sportive și  educative prin  Școala Altfel astfel încât se promoveaze o  politica managerială de dezvoltare a  mijloacele de educație non-formală.

Durată: 8 ore de curs

Formatori

– Drd. Adriana Mihaela Macsut, Şcoala Doctorala de Filosofie, Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei, Universitatea Bucureşti;

-Ştefan Grosu, Absolvent, Catedra De Ştiinţe Biblice, Facultatea De Teologie Didactică, Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza, Bucureşti.

Competențe

-să dobândească abilități pentru înțelegerea rolului important pe care îl au codul etic și departamentul de  etica de conformitate în cadrul funcționării optime a unei companii;

– să dezvolte competențe comunicative  și cognitive prin care să se fundamenteze un comportament etic;

– să  aplice în exerciții cunoștințele despre etică și conformitate acumulate la curs.