NUMELE CURSULUI: Negocierea şi medierea conflictului

OBIECTIVUL CURSULUI:

1. Învăţarea metodelor de rezolvare eficientă a conflictelor

2. Anticiparea conflictului şi rezolvarea proactivă a acestuia

3. Învăţarea metodelor de gestionare a emoţiilor puternice care apar într-o situaţie conflictuală

4. Învăţarea metodelor de negociere în cazul situaţiilor conflictuale.

5. Educarea în vederea abordării conflictului ca o cale productivă către progres

BENEFICIILE CURSULUI:

Conflictul întâlnit la locul de muncă nu are consecinţe doar la nivelul indivizilor, dar şi la nivelul dinamicii organizaţionale prin repercursiuni care se simt în întreaga companie. Acest curs va aduce acele cunoştinţe practice şi teoretice care vor ajuta participanţii să se descurce în cazuri de situaţii conflictuale, atât prin normalizarea reacţiilor emoţionale puternice, dar şi prin intervenţie pentru medierea şi negocierea unui final potrivit.

GRUPUL ŢINTĂ: Participanţii la acest curs sunt acei indivizi care se confruntă în mod constant cu situaţii problematice şi conflictuale şi care caută acele cunoştinţe şi metode care să îi ajute să medieze situaţiile.

 

STRUCTURA CURSULUI:

1. Anatomia conflictului

– definirea conflictului

– stadiile conflictului

– focusarea pe o abordare colaborativă

– explorarea relaţiei personale cu situaţiile conflictuale şi ajungerea la o abordare productivă

2. Investigarea cauzelor conflictului

– evidenţierea surselor conflictului precum şi a nevoilor care îl alimentează

– declaşatorii situaţiilor conflictuale

– administrarea emoţiilor puternice

3. Conflictul în cadrul echipelor

– recunoaşterea situaţiilor conflictuale ca un mod de progres al echipei

– adaptarea situaţiilor conflictuale pozitive în cadrul grupului

4. Primii paşi către rezolvarea conflictului

– dezvoltarea şi susţinerea conflictului

– modelul în 6 paşi al rezolvării situaţiilor conflictuale

– recunoaşterea importanţei emoţiilor puternice în situaţiile conflictuale

5. Administrarea emoţiilor puternice

– explorarea credinţelor, atitudinilor şi emotiilor

– determinarea obiectivelor dorite într-o situaţie problematică

– folosirea unui limbaj non verbal eficient şi potrivit; realizarea unei concordanţe între limbajul corporal şi mesajul transmis

6. Stabilirea unui mediu propice medierii conflictului

– înlăturarea barierelor în comunicare

– confruntarea emoţiilor negative

– deschiderea dialogului mediator

7. Dezamorsarea unei situaţii conflictuale

– de ce ne înfuriem

– cum rămânem calmi atunci când ceilalţi din situaţia conflictuală nu sunt

8. Rezolvarea conflictului

– abordarea perspectivelor diferite

– ascultarea activă a părţilor implicate

– stabilirea intereselor comune

– explorarea opţiunilor

– alegerea soluţiei potrivite pentru intresul grupului

 

DURATA CURSULUI: 10 de ore

FORMATOR: IRINA PARASCHIV

Psihoterapeut şi consilier de orientare cognitiv comportamentală

MA în Tehnici de control al comportamentului şi îmbunătăţirea potenţialului uman, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca

COST: 250  lei

COMPETENŢE OBŢINUTE:

În urma acestui curs, participanţii:

  • vor cunoaşte stadiile şi cauzele conflictului
  • vor avea abilităţi teoretice şi practice de identificare a cauzelor conflictelor şi a modului de analiză al factorilor implicaţi într-o situaţie conflictuală
  • vor avea abilităţi de control al emoţiilor puternice
  • vor avea cunoştinţe de mediere şi de negocierea unui rezultat pozitiv în cadrul unui conflict.