NUMELE CURSULUI: Comunicare

OBIECTIVUL CURSULUI: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi relaţionare

GRUPUL ŢINTĂ: orice persoană dornică să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi să relaţioneze eficient cu ceilalţi

STRUCTURA CURSULUI:

Modulul I

– Teoria comunicării

– Modele teoretice ale comunicării

– Schema generală a procesului de comunicare

– Elementele comunicării

– Vocea

– Limbajul corpului

Modulul II

– Abilitatea de a asculta

– Blocaje în comunicare şi tehnici de comunicare

– Tehnici de ascultare activă

Modulul III

– Abilitatea de a vorbi

– Dimensiuni ale comunicării (fapte, gânduri, emoţii)

Modulul IV

– Clişee în comunicare

– „Canale” ale comunicării

Modulul V

– Întrebarile în comunicare

– Modelul Meta

Modulul VI

– Stiluri de comunicare

– Asertivitatea în comunicare

– Efecte ale comunicării deschise

Modulul VII

– Comunicarea în cuplu

– Comunicarea din perspectiva bărbatului

– Comunicarea din perspectiva femeii

Modulul VIII

– Comunicarea în organizaţii

– Specificul comunicării în organizaţii

– Tipuri de comunicare în organizaţii

 

DURATA CURSULUI: 16 ore

FORMATOR: Paul DÎRMON

COST: 400 lei

COMPETENŢE OBŢINUTE:

La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili:

– să utilizeze diverse tipuri de comunicare în situaţii concrete;

– să comunice cu impact şi cu rezultatele dorite;

– să aplice tehnicile de ascultare activă;

– să-şi îmbunătăţească relaţiile personale şi sociale;

– să identifice barierele personale în comunicare şi posibilitatea lor de înlăturare;

– să optimizeze comunicarea interpersonală;

– să comunice cu impact şi cu rezultatele dorite.