NUMELE CURSULUI: Creativitate

OBIECTIVUL CURSULUI: Dezvoltarea creativităţii personale, depăşirea blocajelor în creativitate şi îmbunătăţirea abilităţii de a găsi soluţii creative la probleme

GRUPUL ŢINTĂ: orice persoană dornică să-şi dezvolte creativitatea

STRUCTURA CURSULUI:

Modului I

– Perspective teoretice ale creativității

– Delimitări conceptuale

– Definiţii ale creativităţii

– Dimensiuni ale creativităţii

Modului II

– Factorii creativităţii (factori psihologici, sociali, educaţionali)

– Etapele creativităţii (prepararea, incubaţia, iluminarea, verificarea)

– Blocaje în creativitate (psihologice, metodologice, social/culturale)

Modului III

– Stimularea creativităţii

– Metode de stimulare a creativităţii

– Metode raportate la individ

– Metode raportate la produs

Modului IV

– Personalitatea creatoare

– Dimensiuni caracteristice personalităţilor creatoare

– Stimularea dimensiunilor psihologice implicate în creativitate

– Utilitatea dezvoltării creativităţii

– Domenii de aplicaţie

– Soluţii inovatoare la probleme

 

DURATA CURSULUI: 8 ore

FORMATOR: Paul DÎRMON

COST: 200 lei

COMPETENŢE OBŢINUTE:

La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili:

– Să deblocheze instinctul creator şi să-şi dezvolte imaginaţia;
– Să depășească blocajele în creativitate;
– Să-şi dezvolte obişnuinţa de a folosi zilnic soluţii creative.