NUMELE CURSULUI: Argumentare în dezbateri (debate)

Descrierea cursului – Realitatea contemporană pare destinată urmăririi ei din satelit. Se consumă mai mult în spațiul vizualului decât al textualului. Mentalul este subminat de inteligența artificială, iar orice sistem de referință care să țină ancorată realitatea într-o logică a coerentului, interpretabilului si analizabilului, desființat.

Simulacrul devine cod în lumea contemporană, copia unei copii care produce un efect de identitate fără a se baza pe un original.

Efectul de irealitate pe care îl produce orice imagine virtuală, conduce așa cum spunea Sartre,  la “negarea obiectului care aparține realului”. Astfel, individul ia cunoștință de sine, construindu-și design-ul propriului eu cu imaginile celorlalți percepute ca interfețe impropiate voluntar sau mecanic, dintr-un antrenament bazat pe inerție și automatism. Diagnostic ultim – individul este perceput el insuși ca simulacru. Forța de a personaliza imaginea  celui care decodează și receptează, ține de capacitatea acestuia de a investi imaginea valorizând-o, prin conferirea unor elemente vizibile numai pentru privirea sa.

Individul modern trebuie să înveţe care dintre opiniile exprimate se sprijină pe fundamente valide şi care sunt simple afirmaţii sau speculaţii, într-o lume în care alienarea realității este tot mai vizibilă.

 

Obiectivul cursului este de a oferi cursantilor o serie de tehnici de argumentare, care să-i ajute, atât să susţină public punctele lor de vedere, cât şi să analizeze din prisma gândirii critice poziţiile exprimate de alţi vorbitori.

 

Obiective generale:

a. Cursantul va cunoaște:

1. Noțiunile de dezbatere și de gândire critică

2. Principiile societății civile

3. Bazele artei oratorice

4. Modul de organizare a discursului

b. Cursantul va fi capabil de:

1. Analiza multidimensionala a fenomelor sociale

2. Expunerea și susținerea liberă a poziției proprii

3. Cooperarea și conlucrarea în grupuri mici

4. Expunerea liberă a unei idei argumentare

5. Utilizarea diverselor tehnici de convingere

6. Expunerea gândurilor conform principiilor logicii

7. Sintetizarea unei materii vaste într-un discurs laconic si logic

8. Exprimarea atitudinii de lider

c. Cursantul va manifesta:

1. Respectul pentru valorile general-umane

2. Conștientizarea valorii propriei persoane

3. Întelegerea propriului rol de persoana activă în societate

4. Interesul pentru cooperare, toleranță, respect reciproc și echilibru

Grup țintă oricine dorește să-și însușească principiile unei polemici civilizate.

 

Conținuturi

I.  Introducere în dezbateri

 1. Nevoia comunicării și a dezbaterii.
 2. Introducere în arta argumentării şi retoricii.
 3. Discursuri creative

Exerciţiu – Discursul improvizat (Impromptu speech)

 1. Codul etic. Comportamente și considerații cu privire la susținerea ambelor poziții.

II. Jocul dezbaterilor – Abilitățile gândirii logice și critice.

 1. Tipuri de moţiuni.

3.  Cum analizez moţiunile? Exerciţiu – Discursul improvizat (Impromptu speech)

4.   Argumentul și structura lui.

 1. Cum se respinge un argument?!
 2. Stilul în argumentare.
 3. Limbajul non-verbal şi para-verbal în prezentările publice. Exerciţii de dicţie şi teatru improvizat.
 4. Greșeli de conținut și erori de judecată.
 5. Construirea cazurilor.
 6. Intervențiile.
 7. Respingerea și reconstruirea cazului.

III. Etica argumentării și a dezbaterii

IV. Aplicații – meciuri pe moțiuni alese de comun acord cu participanții la curs.

 

Durata (în ore) – 16  ore

Module  – 2
Formator: MELANIA MARIN
Cost : 400 lei
Metoda dezbaterilor dezvoltă:  

 • persuasiune și inteligență;
 • gândire logică și critică;
 • exprimare coerentă și argumentată;
 • capacitate de cooperare;
 • toleranță față de diverse puncte de vedere;
 • sinteza și analiza cunoștințelor;
 • abilitatea de organizare a discursurilor;
 • capacitatea de ascultare critică;
 • abilitatea de a lua decizii și responsabilitatea pentru ele;
 • simțul încrederii în forțele proprii.

Competențe obținute

 • organizarea și structurarea ideilor;
 • abilități de lucru în echipe și de a prezenta o cauza comună;
 • stil de prezentare într-o apariție publică;
 • siguranța de sine;
 • capacități de gândire logică și de a urmări critic un mesaj