NUMELE CURSULUI: Actoria, între hobby şi vocaţie  (Din stradă pe scenă)

OBIECTIVELE CURSULUI:

-dezinhibarea

-comunicarea motivată de factorul emoţional şi nu de o constrângere datorată formalismului, clişeului

-introspecţia, studierea reacţiilor gestuale şi afective, la început prin relatarea unor întâmplări personale, iar mai apoi pe un text de proză sau de teatru

GRUPUL ȚINTĂ: Fără limită de vârstă, sex, religie, rasă

STRUCTURA CURSULUI:

Modul 1 (Interviu)

Crearea unei comunicări reale, bazată pe cunoaşterea biografiei fiecărui cursant cu accent pe aspectele ce ating intimitatea fiecăruia (slăbiciuni, sensibilităţi, vicii, frustrări, imposibilitatea de a descătuşa emoţiile, lipsa de reacţie, etc)

 

Modulul 2 (Opţiuni)

Testarea cunoştinţelor generale de natură literară (autori de poezie, proză, teatru).

Apetenţa pentru un anumit gen literar sau dramatic.

Cunoaşterea unor versuri sau monologuri.

 

Modul 3 (Firescul)

Apropierea de un text impus este primul pas  către o viitoare performanţă. Stabilirea textului este o opţiune personală, motivată de cel ce l-a ales printr-o asumare totală a biografiei personajului, de ordin empatic. După procesul de memorare a textului redarea cursivă, firească, fără exagerări sau teatralizări va avea ca model interviul din primul modul; nu există nici o diferenţă în a ne spune prorpia poveste sau pe cea fictivă.

 

Modulul 4 (Afirmarea talentului)

Acomodarea cu noua identitate, dobândirea uşurinţei, a firescului în discurs, descoperirea multor puncte commune personaj-actor dau naştere alterităţilor (atitudini, emoţii, tensiuni ce modifică starea iniţială a eu-lui) făcând astfel să ni se întâmple să reacţionăm inprevizibil. Atunci şi numai atunci harul (talentul) se poate manifesta.

 

DURATA CURSULUI: 72 de ore (3 luni)

FORMATOR: SILVIA CODREANU

COST: 490 lei/modul

COMPETENȚE OBȚINUTE: O autoevaluare corectă pe toate registrele: psihic, fizic, emoţional, social.