NUMELE CURSULUI: Egiptologie

OBIECTIVUL CURSULUI: introducere în egiptologie

GRUPUL ȚINTĂ: persoane interesate de studiul egiptologiei

STRUCTURA CURSULUI:

I  Prezentare a istoriei Egiptului Antic

I.1 Perioada Vechiului Regat

I.2 Perioada Regatului Mijlociu

I.3 Perioada Noului Regat

I.4 De la glorie la ruină

 

II Egiptul şi lumea transcendenţei

II.1  Câteva cuvinte despre scrierea egipteană

II.2  Timpul se teme de piramide

II.3 Prima oară în Egipt, o prezentare a sistemelor religioase

II.4 Akhenaton, primul monoteist al istoriei

II.5 Preoţi. Rit. Cult

II. 6 Importanţa vieţii după moarte. Credinţa în sufletul nemuritor

 

III O prezentare ştiinţifică a conceptului de Maat

III.1 Legea egipteană din vechime

III.2 Ordinea în sens Maat

III.3 Jusţiţia în sens Maat

III.4 Rigoarea Maat

III.5 Credinţa în accepţia Maat

III.6  Dezordinea ca lipsă a Maat

III.7 Zeiţa Maat

III.8 Voinţa divinităţii

III.9  Faraonul ca întruchipare  Maat

III.10  Judecata Morţilor  (Judecata Maat )

III.11 Maat şi legea naturală

III.12Maat şi Legea

III.13 Interpretarea modernă a conceptului de Maat

 

IV Scrieri literare

IV.1 Literatura sapienţială din Orientul Apropiat: Egipt, Sumer şi Israel

IV.2 Maxime sapienţiale din Egiptul Antic

 

DURATA CURSULUI: 8 ore

FORMATORI: Drd. Adriana Mihaela Macsut și teolog Ștefan Grosu

COST: 180 LEI

COMPETENȚE OBȚINUTE:

– să înţeleagă că egiptologia este o ştiinţă

– să  cunoască elemente principale din “stuful” egiptologiei