NUMELE CURSULUI: Credinţă, cult şi ritual în religile monoteiste (iudaism, islamism şi creştinism)

OBIECTIVUL CURSULUI: demers informativ asupra celor trei religii monoieste (iudaim, islam, creştinism) în scop de cunoaştere

GRUPUL ȚINTĂ: persoane deschise care vor să realizeze un dialog inter-religios şi ecumenic

STRUCTURA CURSULUI:

I Iudaismul

I.1 Istoria iudaismului: Iudaismul de odinioară, Sionismul şi holocaustul, Iudaismul astăzi

I.2 Credinţa iudaică: Scrieri sacre, Cult şi ritualuri, Sărbători şi zile sacre, Legământul circumciziei, Concepte fundamentale

I.3 Diversificarea Iudaismului

I.4 Mişcări iudaice

 

II Islamismul

II.1 Istoria islamului: Arabia înainte de islam, Profetul  Mahomed, Succesiune şi secesiune, Expansiunea teritorială, Islamul astăzi, Terorismul islamic

 

II.2 Credinţa islamică: Dumnezeu-Allah, Şase articole de credinţă, Crezul musulman şi rugăciunea, Convingerile Islamului, Coranul – cartea sfântă a musulmanilor, Teologia Islamului, Eshatologia Islamului, Autorităţile religioase şi interdicţiile, Legea islamică şi Jihadul, Ipostazie şi blasfemie, Calendarul islamic, Diviziuni religioase, Sufismul sau mistica islamică, Islamul şi femeile

 

III Creştinismul

III.1 Istoria creştinismului: Creştinismul primar, Creştinismul în Evul Mediu, Creştinismul în epoca modernă, Creştinismul în secolul XX, Marea schismă de la 1054  şi consecinţele ei, Biserica evanghelică luterană, Biserica reformată calvină, Biserica baptistă şi anabaptistă, Biserica unitariană, Doctrina penticostală, Biserica adventistă de ziua a şaptea, Biserica greco-catolică, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă

III. 2  Crezul, ritualul şi sărbătorile creştine

 

IV Dialogul inter-religios şi ecumenic

IV1. Dialogul cu celelalte religii

IV.2 Ecumenismul (dialogul între confesiunile creştine)

 

DURATA CURSULUI: 8 ore

FORMATORI: Drd Adriana Mihaela Macsut, Teolog Ştefan Grosu

COST: 180 LEI

COMPETENȚE OBȚINUTE:

-să înţeleleagă ce înseamnă credinţa monoteistă

-să  dobândească elemente de cunoaştere despre credinţă, cult şi ritual din iudaism, creştinism şi islamism

-să-şi însuşească abordarea celor trei religii monoteiste într-un mod comparativ spre a deprinde spiritul dialogului inter-religios (între diferite religii, în acest caz între iudaism, creştinism  şi islamism) şi ecumenic (dialogul religios între diferitele confesiuni creştine: ortodoxism, catolicism şi protestantism)