NUMELE CURSULUI: Cult şi ritual în religiile lumii

OBIECTIVUL CURSULUI: prezentarea cultului şi ritului religios în religiile lumii

GRUPUL ȚINTĂ: persoane interesate de aprofundare cunoștințelor despre religiile lumii

STRUCTURA CURSULUI:

I Religiile primitive.

I.1 Forme elementare de viaţă religioasă. Animism. Magie. Totem

I.2 Credinţă, cult şi rit în perioada preistorică

I.3 Religia populaţiilor primitive actuale (de exemplu aborigenii din Australia şi Oceania, diferite triburi din Asia de Sud şi Est, Siberia, America de Sud, Africa)

I.4 Trăsături ale credinţelor populaţiilor tribale actuale

 

II Religiile din lumea antică

II.1 Religia în Mesopotamia (Lumea începe în Sumer)

II.2 Religia în Egiptul Antic

II.3 Religia popoarelor semitice: cananieni, fenicieni, aramei

II.4 Religia vechilor iranieni

II.5 Religia grecilor antici

II.6 Religia romanilor

II.7 Religia etruscilor

II.8 Religia geto-dacilor

II.9 Religia tracilor

II.10 Religia popoarelor germanice şi scandinave

II.11 Religia celţilor sau galilor

II.12 Religii de mistere

II.13 Gnosticismul. Maniheismul. Mandeismul

II.14 Religia popoarelor precolumbiene

II.15 Religia vechilor popoare slave

II.16  Religia popoarelor precolumbiene

 

III Creştinismul

III.1 Istoria bisericii primare creştine

III.2 Schisma de la 1054

III.3 Biserica ortodoxă

III.3 Biserica Catolică

III.4 Biserica Protestantă

III.5  Cultele  protestante şi neprotestante

 

IV Islamul

IV. 1Profetul Mohamed (Muhammad)

IV.2 Coranul şi sunna

IV.3 Isus Cristos (Iisus Hristos) şi Fecioara Maria în Coran

IV.4 Viaţă cultică

IV.5 Obligaţii religioase islamice. Cei cinci stâlpi ai credinţei  musulmane

IV.6 Dezvoltări juridice

IV.5 Sufismul

 

V Religiile Indiei, Japoniei şi Tibetului

V.1 Hinduismul

V.2 Budismul. Particularizări pentru budismul Tibetan şi budism Zen

V.3 Jainismul

V.4 Sikismul

V.5 Şintoismul

 

VI Religiile Chinei

VI.1 Taoismul (Daoismul)

VI.2 Confucianismul

 

VII Artele marţiale de la mit la realitate. Codul Samurailor şi al Călugăr Shaolin

VII.1 Clasificare

VII.2 Ce este un samurai?

VII.3  Ce este un Călugăr Shaolin?

VII.3 Formarea unui luptător de arte marţiale. Codul etică al Samurailor şi Călugărilor Shaolin.

VII.4 Kickboxing

VII.5 Comportamentul unui samurai şi al unui luptător de arte marţiale

 

DURATA CURSULUI: 28 ore

FORMATORI: Drd Adriana Mihaela Macsut, Teolog Ştefan Grosu

COST: 490 lei

COMPETENȚE OBȚINUTE:

-să se creeze o deschidere spre dialogul inter-religios cu alte religii şi dialogul ecumenic  cu alte confesiuni creştine

-să abordeze în spirit ştiinţific religia.