Tipul programului: specializare

Nr de ore: 60

Competențe profesionale dobândite:

Competențe sociale și civice