Tipul programului: specializare

Nr. de ore: 60

Competențe profesionale dobândite:

Competențe antreprenoriale