Tipul programului de formare: calificare

Nr. de ore: 360

Competențe profesionale dobândite:

  1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
  2. Lucrul în echipă
  3. Organizarea locului de muncă
  4. Aplicarea procedurilor de calitate
  5. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și prevenirea și stingerea incendiilor
  6. Realizarea elementelor de identificare a cablajelor
  7. Pregătirea operației de asamblare a cablajelor auto
  8. Asamblarea/testarea cablajelor auto
  9. Verificarea cablajelor auto realizate
  10. Împachetarea cablajelor auto