Tipul programului: calificare

Nr. de ore: 360

Competențe profesionale dobândite:

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Aplicarea n.p.m și p.s.i
 3. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare
 4. Asigurarea perfecționării profesionale
 5. Completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate
 6. Gestionarea resurselor alocate
 7. Planificarea activității zilnice
 8. Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
 9. Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 10. Asistarea alimentației și administrarea alimentelor
 11. Formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat
 12. Mobilizarea și transportul copilului asistat
 13. Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate
 14. Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale
 15. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate