Tipul programului: calificare

Nr. de ore: 360

Competențe profesionale dobândite:

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Lucru în echipă
 3. Perfecționarea pregătirii profesionale
 4. Aplicarea n.p.m., n.p.s.i. și normelor sanitar-veterinare
 5. Aprovizionarea cu materii prime și materiale
 6. Întocmirea planului de venituri și cheltuieli în stupina
 7. Întocmirea documentelor specifice în stupină
 8. Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare
 9. Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină
 10. Organizarea stupăritului pastoral
 11. Înmulțirea familiilor de albine
 12. Asigurarea stării de sănătate a albinelor
 13. Recoltarea și condiționarea produselor apicole
 14. Valorificarea produselor apicole
 15. Îmbunătățirea bazei melifere